Direct naar de inhoud
European Anti-Fraud Office
Fraude melden
Perscommuniqué23 mei 2013Europees Bureau voor fraudebestrijdingLeestijd: 3 min

OLAF Verslag 2012

23/05/2013

PERSBERICHT nr. 2/2013
23 mei 2013

Optreden OLAF efficiënter door nieuwe onderzoeksprocedures

Het vandaag bekendgemaakte dertiende verslag van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) geeft een overzicht van de werkzaamheden van OLAF in 2012. OLAF heeft in het verslagjaar zijn onderzoeksfunctie versterkt en belangrijke resultaten behaald. Door efficiëntiewinst is de gemiddelde totale duur van OLAF-onderzoeken zeven maanden verkort, van 29,1 maanden in 2011 tot 22,6 in 2012. Met name is de selectiefase voor nieuwe zaken aanzienlijk ingekort, van 6,8 maanden tot 1,4 maanden aan het einde van het jaar. Door deze verbeteringen kan OLAF zijn werklast beter beheren, want het volume informatie dat bij OLAF wordt aangebracht, is constant toegenomen. In 2012 heeft OLAF overigens meer dossiers verwerkt dan ooit tevoren; er werden 465 zaken afgesloten, tegenover 208 het jaar voordien. Dit resulteerde in aanbevelingen om 284 miljoen EUR terug te claimen.

“OLAF heeft in 2012 het tempo van de fraudebestrijding op peil gehouden en het beleid van nultolerantie ten aanzien van corruptie voortgezet. De uitstekende resultaten weerspiegelen datgene waar OLAF voor staat: een efficiënte aanpak en zeer gedegen onderzoek. In onze strijd tegen fraude is de medewerking van onze partners en de lidstaten essentieel voor een maximale impact. Het is van kapitaal belang dat snel en doortastend wordt opgetreden om onrechtmatig verkregen EU-gelden te recupereren en de daders voor het gerecht te brengen", aldus Giovanni Kessler, directeur-generaal van OLAF.

Meest markante punten:

  • de duur van de onderzoeken en de coördinatiedossiers is in 2012 fors verminderd en bedraagt nu gemiddeld 22,6 maanden inclusief de selectiefase – een inkorting met 22% ten opzichte van 2011;
  • de gemiddelde duur van de selectiefase van dossiers is gereduceerd van 6,8 tot 1,4 maanden, oftewel met 80% ten opzichte van 2011. Door middel van nieuwe en betere selectieprocedures kan OLAF nu sneller beslissen om al dan niet een dossier te openen;
  • de OLAF-onderzoeken hebben geleid tot financiële aanbevelingen om 284 miljoen EUR terug te vorderen. Op het moment van publicatie was 94,5 miljoen EUR door de bevoegde autoriteiten als teruggevorderd gemeld;
  • OLAF ontvangt en verwerkt een toenemend volume aan informatie: 1264 items in 2012, 21% meer dan in 2011. Alhoewel die informatie overwegend van particuliere bronnen afkomstig is, is het aantal van de lidstaten ontvangen meldingen verdubbeld, wat wijst op het toenemende vertrouwen in OLAF.

De in 2012 bereikte resultaten waren het gevolg van een ingrijpende interne reorganisatie en de introductie van nieuwe onderzoeksprocedures en werkmethoden. Door deze veranderingen zijn de onderzoekscapaciteit en de bijdrage aan de beleidsvorming van OLAF groter geworden. Zij hebben tevens bijgedragen tot een duidelijkere interne verdeling van de bevoegdheden en zij hebben de algemene kosten gedrukt, waardoor OLAF als geheel efficiënter is geworden.

Daarnaast droeg OLAF zoals steeds het hele jaar ook bij aan de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van het beleid en de wetgeving op het gebied van fraudebestrijding.
Met de fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie als kader, heeft OLAF nauw samengewerkt met andere diensten van de Europese Commissie om het opsporen en de preventie van fraude te verbeteren. OLAF heeft tevens zijn samenwerking met andere instellingen van de EU verder uitgebouwd.

Namens de Europese Commissie heeft OLAF de Europese Unie met succes vertegenwoordigd tijdens de onderhandelingen voor het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten bij het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Samen met het directoraat-generaal Justitie heeft OLAF een wetgevingsvoorstel uitgewerkt met het oog op de instelling van een Europees openbaar ministerie. Het is de bedoeling dat dit voorstel in 2013 wordt aangenomen. Het beoogt een krachtiger onderzoeks- en vervolgingsbeleid van fraude ten nadele van de EU-begroting mogelijk te maken.

Om een overzicht in de breedte te geven van de OLAF-werkzaamheden in 2012 in de verschillende sectoren, worden in het verslag diverse casestudies belicht.

OLAF
Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft drie taken: het beschermt de financiële belangen van de Europese Unie door fraude, corruptie en andere illegale praktijken te onderzoeken; het doet onderzoek naar ernstige ambtsovertredingen van leden en personeelsleden van de Europese instellingen en organen, die kunnen leiden tot strafrechtelijke of tuchtprocedures; het steunt de EU-instellingen, in het bijzonder de Europese Commissie, bij de ontwikkeling en uitvoering van haar beleid voor preventie en opsporing van fraude.

Nadere informatie:
Alina BUREA
Woordvoerder
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Tel.: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Bijzonderheden

Datum publicatie
23 mei 2013
Auteur
Europees Bureau voor fraudebestrijding
News type
  • OLAF press release