Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Semnalați cazuri de fraudă
Comunicat de presă23 mai 2013Oficiul European de Luptă Antifraudă

Raportul OLAF pe 2012

23/05/2013

COMUNICATUL DE PRESĂ nr. 2/2013
23 mai 2013

Noile proceduri de investigare eficientizează activitatea OLAF

Al treisprezecelea raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), publicat astăzi, prezintă activitățile desfășurate de acesta în 2012.
În cursul anului analizat, OLAF și-a consolidat funcția de investigare și a obținut rezultate semnificative. Investigațiile OLAF au devenit mai eficiente și, în general, durata medie de instrumentare a cazurilor de către OLAF a scăzut cu șapte luni, de la 29,1 luni, în 2011, la 22,6 luni, în 2012. În special, etapa de selecție a noilor cazuri s-a redus în mod semnificativ, de la 6,8 luni la 1,4 luni la sfârșitul anului 2012. Aceste îmbunătățiri permit o mai bună gestionare a volumul de muncă, ținând cont că numărul de informații, care prezintă interes în vederea începerii unei investigații, primite de către OLAF este în continuă creștere. De asemenea, în 2012 OLAF a instrumentat un număr record de cazuri: 465 de cazuri au fost închise în comparație cu un număr de 208 cazuri în anul precedent. Ca urmare a investigațiilor efectuate în aceste cazuri, s-au formulat recomandări pentru recuperarea sumei de 284 de milioane EUR.

„În 2012, OLAF a păstrat ritmul accelerat de combatere a fraudei și a menținut politica de toleranță zero față de corupție. Rezultatele excelente prezentate în raport demonstrează angajamentul OLAF de a efectua investigații eficiente și de înaltă calitate. Cooperarea cu partenerii noștri și cu statele membre este foarte importantă pentru obținerea unui impact maxim în lupta noastră împotriva fraudei. Este esențial să se deruleze acțiuni rapide și decisive pentru recuperarea fondurilor UE utilizate necorespunzător și pentru aducerea în fața justiției a făptuitorilor" a declarat Giovanni Kessler, directorul general al OLAF.

Punctele principale menționate în raport:

  • în 2012, durata investigațiilor și a cazurilor de coordonare a scăzut considerabil, ajungându-se la o medie de 22,6 luni, incluzând etapa de selecție, ceea ce reprezintă o scădere cu 22 % față de 2011;
  • durata medie a etapei de selecție a cazurilor a scăzut de la 6,8 luni la 1,4 luni, o reducere de 80 % în comparație cu 2011. Prin intermediul unor proceduri noi și îmbunătățite de selecție, OLAF poate decide mai rapid dacă inițiază sau nu o investigație;
  • ca urmare a investigațiilor sale, OLAF a făcut recomandări pentru recuperarea sumei de 284 de milioane EUR. Conform cifrelor comunicate până la data publicării raportului, în 2012 autoritățile competente au recuperat 94,5 mEUR;
  • OLAF a primit și a prelucrat un volum sporit de informații care prezintă interes în vederea începerii unei investigații: 1 264 de elemente în 2012, ceea ce reprezintă cu 21 % mai mult decât în 2011. Deși astfel de informații provin în cea mai mare parte din surse private, numărul elementelor comunicate de statele membre s-a dublat, ceea ce indică o creștere a încrederii în OLAF.

Realizările din 2012 au fost rezultatul unei reorganizări interne majore, precum și al introducerii unor noi proceduri de investigare și a unor noi practici de lucru. Aceste schimbări au consolidat capacitatea OLAF în materie de investigare și elaborare a politicilor. De asemenea, au contribuit la o distribuție mai clară a responsabilităților la nivel intern și au redus cheltuielile generale, îmbunătățind eficiența OLAF în ansamblul său.

Pe tot parcursul anului 2012, OLAF a continuat să contribuie la dezvoltarea și la punerea în aplicare a politicilor și a legislației din domeniul luptei împotriva fraudei.
În cadrul strategiei antifraudă a Comisiei, OLAF a colaborat îndeaproape cu alte servicii ale Comisiei Europene pentru a îmbunătăți măsurile de detectare și de prevenire a fraudei. De asemenea, OLAF a continuat să își dezvolte cooperarea cu alte instituții ale UE.

În numele Comisiei Europene, OLAF a reprezentat cu succes Uniunea Europeană pe parcursul procesului de negociere a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului.

Împreună cu Direcția Generală Justiție, OLAF a elaborat o propunere legislativă privind instituirea Parchetului European. Propunerea, a cărei adoptare este planificată în 2013, urmărește să consolideze cercetarea și urmărirea penală a fraudelor împotriva bugetului UE.

Raportul include o serie de studii de caz pentru a oferi o imagine de ansamblu  a activităților desfășurate de OLAF în 2012 în diferite sectoare.

OLAF
Misiunea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) se axează pe trei obiective: protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin investigarea cazurilor de fraudă, de corupție și a oricăror alte activități ilegale; detectarea și investigarea faptelor grave legate de îndeplinirea îndatoririlor profesionale de către membrii și personalul instituțiilor și organismelor UE, care ar putea declanșa proceduri disciplinare sau penale; sprijinirea instituțiilor UE, în special a Comisiei Europene, în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a legislației și a politicilor antifraudă.

Pentru informații suplimentare:
Alina BUREA
Purtător de cuvânt
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Detalii

Data publicării
23 mai 2013
Autor
Oficiul European de Luptă Antifraudă
News type
OLAF press release