Preskoči na glavno vsebino
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost23. maj 2013Evropski urad za boj proti goljufijam

Poročilo urada OLAF za leto 2012

23/05/2013

SPOROČILO ZA JAVNOST št. 2/2013
23. maj 2013

Novi preiskovalni postopki izboljšujejo učinkovitost urada OLAF

Danes objavljeno trinajsto poročilo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) predstavlja dejavnosti urada v letu 2012.
V letu 2012 je OLAF okrepil svojo preiskovalno dejavnost in dosegel znatne rezultate. Preiskave Urada so postale bolj učinkovite in povprečno trajanje obravnave primerov v splošnem se je z 29,1 meseca v letu 2011 skrajšalo za sedem mesecev na 22,6 mesecev v letu 2012. Natančneje, znatno se je skrajšal izbirni postopek novih primerov, in sicer s 6,8 na 1,4 meseca ob koncu leta. Te izboljšave Uradu omogočajo, da se bolje spopada z delovno obremenitvijo, saj se obseg podatkov, ki jih prejema, stalno povečuje. Leta 2012 je OLAF obdelal več primerov kot kadarkoli prej. V primerjavi s prejšnjim letom, ko jih je zaključil 208, je bilo letos takšnih 465 primerov. Ti primeri so bili zaključeni s priporočili za izterjavo 284 milijonov EUR.

„V letu 2012 se je urad OLAF še naprej ostro boril proti goljufijam in vztrajal pri nični toleranci do korupcije. Izvrstni rezultati, predstavljeni v poročilu, pričajo o zavezanosti urada k izvajanju učinkovitih in visokokakovostnih preiskav. Za doseganje najboljših rezultatov pri boju proti goljufijam je sodelovanje z našimi partnerji in državami članicami bistvenega pomena. Hitri in odločni ukrepi so ključnega pomena pri izterjavi nenamensko uporabljenega denarja EU in sodnem pregonu storilcev,‟ je dejal Giovanni Kessler, generalni direktor urada OLAF.

Povzetek poročila:

  • Leta 2012 se je trajanje primerov preiskav in usklajevanja občutno skrajšalo in vključno z izbirnim postopkom doseglo povprečje 22,6 meseca, kar je 22-odstotno skrajšanje v primerjavi z letom 2011.
  • Povprečno trajanje izbirnega postopka se je s 6,8 mesecev skrajšalo na 1,4 meseca, kar je 80-odstotno skrajšanje v primerjavi z letom 2011. Z uporabo novih in boljših izbirnih postopkov se lahko OLAF v krajšem času odloči, ali naj se preiskava začne ali ne.
  • Urad je preiskave zaključil s priporočili o izterjavi v znesku 284 milijonov EUR. Na dan objave tega poročila so pristojni organi poročali o izterjavi 94,5 milijona EUR v letu 2012.
  • OLAF je prejel in obravnaval povečan obseg podatkov: 1264 podatkov leta 2012, kar je 21 % več kot leta 2011. Medtem ko tovrstne podatke posredujejo predvsem zasebni viri, se je število prejetih podatkov s strani držav članic podvojilo, kar kaže na povečano zaupanje v Urad.

Dosežki v letu 2012 so rezultat večje notranje reorganizacije ter uvedbe novih preiskovalnih postopkov in delovnih praks. Te spremembe so povečale preiskovalno zmogljivost ter zmogljivost oblikovanja politike Urada. Prispevale so tudi k jasnejši razdelitvi notranje odgovornosti ter zmanjšale stroške, kar povečuje splošno učinkovitost Urada.

Skozi leto si je OLAF še naprej prizadeval za razvoj in izvajanje politik za boj proti goljufijam ter za zakonodajo.
Da bi povečal učinkovitost pri odkrivanju in preprečevanju goljufij, je OLAF je v okviru strategije Komisije na področju boja proti goljufijam tesno sodeloval z drugimi službami Evropske komisije. Poglobil je tudi sodelovanje z drugimi institucijami EU.

OLAF je v imenu Evropske komisije v pogajalskem procesu o protokolu o zatiranju nezakonite trgovine s tobačnimi proizvodi v skladu z Okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka uspešno zastopal Evropsko unijo.

V sodelovanju z Generalnim direktoratom za pravosodje je OLAF pripravil zakonodajni predlog, ki zadeva ustanovitev Evropskega javnega tožilstva. Predlog naj bi bil sprejet leta 2013. Njegov cilj je okrepiti preiskovanje in sodni pregon goljufij zoper proračun EU.

Za ponazoritev širokega obsega aktivnosti urada OLAF v letu 2012 je v poročilo vključenih tudi več študij primerov.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ima tri naloge: s preiskovanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj ščiti finančne interese Evropske unije, odkriva in preiskuje hude nepravilnosti v zvezi z izvajanjem službenih dolžnosti, ki jih storijo člani in osebje institucij in organov EU ter ki bi lahko imele za posledico začetek disciplinskega ali kazenskega postopka, ter podpira Evropske institucije, zlasti Evropsko komisijo, pri razvoju in izvajanju zakonodaje in politik za bolj proti goljufijam.

Dodatne informacije:
Alina BUREA
Tiskovna predstavnica
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32 22957336
E-naslov: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud 

Več informacij

Datum objave
23. maj 2013
Avtor
Evropski urad za boj proti goljufijam
News type
OLAF press release