Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy25 wrzesień 2019Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Registration of vehicles and issuance of on-board units for the new toll system in the Czech Republic has started

Partner's press release