Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy22 kwiecień 2020Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Romania: DLAF has published its 2019 Activity Report

Partner's press release

 

22/04/2020

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a publicat Raportul anual de activitate, aferent perioadei ianuarie – decembrie 2019. Documentul poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei, accesând http://www.antifrauda.gov.ro/new/categorie/rapoarte-de-activitate/.

În anul 2019, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a avut în lucru un număr de 594 de acțiuni de control, din care 301 au fost finalizate. 

În 126 de cazuri s-au constatat indicii privind săvârșirea unor fraude care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, fiind sesizate organele de urmărire penală.

În perioada de referință, Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF a solicitat DLAF asistență tehnică în 39 de cazuri

Și pe parcursul anului 2019, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a rămas angajat misiunii sale asumate, de a lupta împotriva fraudei cu fonduri europene, pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene în România, atât din punct de vedere operațional, cât și al acțiunilor de prevenție. 

Background:

  • Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF este instituția de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) din cadrul Comisiei Europene și Serviciul de Coordonare Antifraudă (AFCOS) în România.
  • Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, efectuează sau coordonează acţiuni de control, în vederea identificării neregulilor, fraudelor şi a altor activităţi ilicite, în legătură cu gestionarea, obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi a celor de co-finanţare aferente, precum şi a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene. 
     

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 kwiecień 2020
Autor
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
News type
Partner's press release