Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost12 junij 2017Evropski urad za boj proti goljufijam

In 2016 Latvia's State Revenue Service confiscated twice as much illegal alcohol

Partner's press release