Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Presskommuniké10 maj 2019Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Contents of Silkkitie web server seized by Finnish Customs – major breakthrough against the anonymous Tor network

Partner's press release