Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy9 czerwiec 2017Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Criminal group specialized in cigarette smuggling, with branches at international level, dismantled by the Romanian border guards

Partner's press release