Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą
Naujienų straipsnis24 vasaris 2014Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

New agreement to protect euro from counterfeiting