Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy8 listopad 2016Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Romanian Border Police: Cigarettes to the value of 445.000 lei seized at the Northern border

Partner's press release