Direct naar de inhoud
European Anti-Fraud Office
Fraude melden
Perscommuniqué6 juli 2021Europees Bureau voor fraudebestrijdingLeestijd: 3 min

Smokkelnetwerk van namaak rum ontmanteld door OLAF

 

06/07/2021

PERSBERICHT nr. 15/2021

PDF version (162.72 KB)

Dankzij internationale samenwerking is een netwerk bloot gelegd dat grote hoeveelheden namaak rum op de Europese markt bracht vanuit Midden-Amerika. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) verzorgde de coördinatie tussen de nationale autoriteiten in Spanje, Nederland, Honduras en Guatemala.

De belangrijkste bestemming van de namaak rum was de Spaanse markt, maar het geraffineerde netwerk en productieproces, dat naast de goedkope, vaak merkloze, rum ook de flessen, doppen en etiketten omvatte, bestreek verschillende landen en continenten. Dankzij de uitstekende samenwerking met de nationale autoriteiten kon OLAF vaststellen dat de rum na botteling en etikettering vanuit Honduras en Guatemala naar de EU werd verscheept. De eerste binnenkomst in de EU liep voornamelijk via Nederland, waarna de goederen naar Spanje werden vervoerd. Voor de vervalste etiketten werden verschillende merknamen misbruikt.

Het onderzoek liep een aantal jaar waarbij OLAF de krachten bundelde met de Spaanse Guardia Civil, die de zaak onderzochten in Spanje . In de loop van het onderzoek heeft OLAF contact gehad met de verschillende nationale autoriteiten van de betrokken landen om operationele informatie uit te wisselen, wat tot verscheidene inbeslagnames en de ontmanteling van een illegale bottelarij in Honduras heeft geleid.

Dankzij de informatie van OLAF zijn in totaal ongeveer 340.000 flessen met een geschatte waarde van 4,5 miljoen euro in beslag genomen. Er werden honderden verdachte containers getraceerd waarmee in het verleden vermoedelijk namaak rum naar Nederland werd gebracht. Dit gebeurde deels op basis van informatie die de douaneautoriteiten van Guatemala en Nederland in samenwerking met OLAF hadden verzameld. Op basis van risicoprofielen werden ook zendingen vanuit Honduras naar Nederland in de gaten gehouden met behulp van de douaneautoriteiten uit de V.S. Na informatie van OLAF konden de Hondurese autoriteiten twee containers met namaak rum in beslag nemen en de illegale productiefaciliteit waar de rum vandaan kwam, ontmantelen. Hierdoor werd het netwerk bij de bron afgesloten.

Ville Itälä, directeur-generaal van OLAF: “Deze interventies zijn een zware slag voor het netwerk dat namaak rum naar Europa vervoerde, en hopelijk hebben we het kunnen stopzetten. Zoals zo vaak berust ook dit succes op een geslaagde samenwerking. Ik bedank en feliciteer de betrokken nationale autoriteiten voor hun samenwerking en resultaten. Ik ben blij dat OLAF met zijn internationale ervaring als spil kon optreden in een zaak met zulke grensoverschrijdende dimensies — en dit ondanks de coronapandemie, waardoor de gebruikelijke controles ter plaatse en vergaderingen online moesten plaatsvinden. We hebben gezamenlijk de gezondheid van de EU-burgers helpen beschermen en de belangen van legitieme bedrijven in de EU ondersteund.”

Opmerking voor de redactie: OLAF had eerder al in februari 2020 een persbericht  uitgebracht over een van de inbeslagnames tijdens het onderzoek: No fake rum in Spain for Christmas: nearly 150,000 bottles seized with OLAF’s help.

pr_06072021_rhum_seizure.jpg
© EU

© Aduanas de Honduras

 

Opdracht, bevoegdheden en taken van OLAF:
De opdracht van OLAF is fraude met EU-geld op te sporen, te onderzoeken en te beëindigen.

OLAF doet dat door:
•    onafhankelijk onderzoek naar fraude en corruptie met EU-geld, want het geld van de Europese belastingbetaler moet terechtkomen bij projecten die voor werkgelegenheid en groei in Europa zorgen;
•    onderzoek naar ernstig wangedrag van leden en personeel van de EU-instellingen, want de burger moet de Europese instellingen kunnen vertrouwen;
•    een krachtig Europees fraudebestrijdingsbeleid.

Als onafhankelijke waakhond kan OLAF onderzoek doen bij vermoedens van fraude, corruptie of andere strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden. Daarbij gaat het om:
•    alle uitgaven van de EU: de voornaamste uitgavencategorieën betreffen de Structuurfondsen, de fondsen voor landbouw en plattelandsontwikkeling,
directe uitgaven en externe steun;
•    bepaalde EU-inkomsten, voornamelijk douanerechten;
•    verdenkingen van ernstig wangedrag van EU-personeel en leden van EU-instellingen.

Zodra OLAF zijn onderzoek heeft afgerond, is het aan de bevoegde EU- en nationale autoriteiten om de aanbevelingen van OLAF te onderzoeken en daarover een besluit te nemen. Alle betrokkenen worden geacht onschuldig te zijn totdat hun schuld is vastgesteld door een bevoegde nationale of EU-rechtbank.

Meer informatie:

Jana CAPPELLO
Woordvoerder
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Tel: +32(0)2 29-85549
Email: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Chris JONES
Plaatsvervangend woordvoerder
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Tel: +32(0)2 29-91606
Email: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Bijzonderheden

Datum publicatie
6 juli 2021
Auteur
Europees Bureau voor fraudebestrijding
News type
  • OLAF press release