Direct naar de inhoud
European Anti-Fraud Office
Fraude melden

Veelgestelde vragen

Ik heb een vermoeden van fraude met EU-geld. Wat moet ik doen?

Neem (langs een van onderstaande wegen) contact op met OLAF. Wij onderzoeken dan uw vermoedens van fraude of corruptie. Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. U hoeft ook geen bewijzen te verzamelen. Dat doen wij wel.

Hoe neem ik contact op met OLAF?

Dat kan op verschillende manieren:

 • via onze website
 • door ons een bericht te sturen via dit formulier
 • per post: Europese Commissie, Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), Onderzoek en operationele taken, B-1049 Brussel, België

In welke taal kan ik met OLAF contact opnemen?

U kunt in elk van de 24 officiële talen van de EU contact opnemen met OLAF.

Kan ik ook anoniem aangifte doen van fraude?

Ja, dat kan.
OLAF stelt alles in het werk om te zorgen dat u anoniem blijft.
Het kan echter niet garanderen dat dat zo blijft wanneer een zaak in handen van nationale of disciplinaire autoriteiten wordt gegeven.
EU-medewerkers die informatie over onregelmatigheden in hun eigen afdeling (klokkenluiders) willen doorspelen, kunnen speciale bescherming krijgen.

Wanneer moet ik contact opnemen OLAF en welke informatie moet ik doorgeven?

Hoe eerder, hoe beter. Als u OLAF niet meteen op de hoogte stelt, bestaat het risico dat termijnen worden overschreden of cruciale informatie verloren gaat. We willen graag weten wie u waarvan verdenkt. Als u uw vermoedens met documenten, zoals post of facturen, kunt onderbouwen, moet u deze beslist ook indienen.
Maar laat u zich niet weerhouden door het feit dat u geen bewijzen heeft. OLAF beschikt over een team van deskundigen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van fraude, zelfs in gevallen waarin er nauwelijks informatie is om op af te gaan. Vermoedt u dat iemand fraude heeft gepleegd, meld dat dan!

Wat als een EU-ambtenaar steekpenningen aangeboden krijgt?

Denkt u dat de procedures voor de gunning van overheidscontracten niet zijn nageleefd, heeft u weet van dure geschenken in ruil voor informatie of meent u dat subsidies op onregelmatige wijze zijn verkregen of verduisterd, neem dan contact op met OLAF.

Wat wordt precies bedoeld met "EU-ambtenaar"?

We bedoelen vaste medewerkers, tijdelijke functionarissen, plaatselijke functionarissen en arbeidscontractanten die werken voor:

 • Europees Parlement
 • Raad van de EU
 • Europese Raad
 • Voorzitterschap
 • Europese Commissie
 • Hof van Justitie
 • Rekenkamer
 • Europese Centrale Bank
 • EU-agentschappen
 • EU-vertegenwoordigingen
 • EU-delegaties

NB: OLAF doet alleen onderzoek naar fraude, corruptie en financiële onregelmatigheden waarbij medewerkers of middelen van deze EU-instanties zijn betrokken.

Welke straffen kan OLAF opleggen?

OLAF is een administratieve onderzoeksdienst die op basis van zijn onderzoek alleen aanbevelingen kan doen over welke maatregelen Europese of nationale autoriteiten moeten nemen.

Financiële maatregelen: OLAF beveelt aan verkeerd angewende middelen terug te vorderen.
Gerechtelijke stappen: als er aanwijzingen zijn voor een misdrijf, zal OLAF zijn verslag naar de nationale autoriteiten sturen en daarin aandringen op gerechtelijke stappen.
Tuchtmaatregelen: als een EU-ambtenaar de gedragscode overtreedt, wordt de zaak voorgelegd aan een tuchtcommissie. De Europese Commissie heeft een nultolerantiebeleid.
Administratieve maatregelen: OLAF kan aanbevelen om fraudegevoelige procedures aan te passen (bijv. de voorwaarden om deel te nemen aan een uitnodiging tot het indienen van voorstellen)

Werkt OLAF samen met het Bureau voor onderzoek en disciplinaire maatregelen van de Commissie (IDOC)?

IDOC en OLAF vullen elkaar aan: beide instanties voeren onafhankelijk onderzoek uit binnen de Commissie.

 • OLAF behandelt ernstige vermoedens van wangedrag bij alle EU-instellingen/agentschappen/organen, waaronder zaken met financiële gevolgen voor de EU-begroting.
 • IDOC houdt zich bezig met andere gevallen van beroepsfouten en gevallen die afbreuk doen aan de reputatie van de Commissie voor zover die zich binnen de Commissie afspelen. OLAF speelt zaken waarin tuchtmaatregelen nodig zijn, door aan IDOC