Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Fraude melden
Welkom bij OLAF!

Fraude met gevolgen voor de overheidsmiddelen van de EU en ernstig wangedrag van EU-personeel kunnen aan ons worden gemeld. U kunt anoniem contact met ons opnemen in elk van de 24 officiële EU-talen.

OLAF onderzoekt fraude met EU-geld, corruptie en ernstig wangedrag binnen de Europese instellingen, en draagt bij aan het fraudebestrijdingsbeleid van de Europese Commissie.

In de kijker

Two figures holding a money bag, in a circle of the 12 starts symbolizing the EU

EU-fraudebestrijdingsprogramma

Het fraudebestrijdingsprogramma van de EU financiert acties ter preventie en bestrijding van fraude, corruptie en andere illegale activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden. Dat gebeurt met subsidies en opdrachten voor technische en operationele ondersteuning van onderzoek, gespecialiseerde opleidingen en onderzoekactiviteiten.

Woman holding a report next to shelves filled with other reports

Verslagen

OLAF publiceert jaarverslagen over de activiteiten ter bestrijding van fraude met EU-middelen, waarin zowel de activiteiten en de prestaties van OLAF (OLAF-verslag) als die van de EU-landen (PIF-verslag) aan bod komen.

Man holding a shield trying to prevent large domino pieces from falling

Fraudebestrijding

Door de kennis en ervaring die OLAF in de loop der jaren heeft opgebouwd, kan het de instanties binnen en buiten de EU die EU-middelen beheren, helpen om soorten, tendensen, dreigingen en risico's van fraude te begrijpen.

Fraude melden

Sociale media

Evenementen