Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia

Pytania ogólne

Za pomocą tego formularza mogą Państwo zadawać pytania ogólne dotyczące OLAF-u, np. jego działalności, zadań czy polityki.

Formularz ten nie służy do zgłaszania nadużyć finansowych. Jeśli jednak chcieliby Państwo zgłosić przypadek nadużycia finansowego, prosimy przejść do strony „Zgłoszenie nadużycia”.