Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia

Kontakt

Szanowni Państwo!

Udzielanie szybkich i precyzyjnych odpowiedzi na pytania dotyczące bezpośrednio działalności OLAF-u jest dla nas niezwykle istotne. Dlatego prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy, w zależności od tego, czego dotyczy Państwa pytanie:

Jeśli Państwa pytanie ma charakter bardziej ogólny, prosimy kontaktować się z serwisem Europe Direct.

Kontakt telefoniczny z naszymi działami:

Centrala Telefoniczna Komisji Europejskiej+32-2-299.11.11
Rzecznik+32-2-298.55.49
Dyrekcja A – Wydatki – Działania i Dochodzenia
Dochodzenia Wewnętrzne; Wydatki Bezpośrednie – Działania i Dochodzenia; Zarządzanie Dzielone i Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – Dochodzenia i Operacje
+32-2-299.41.56
Dyrekcja B – Dochody i Działania Międzynarodowe – Dochodzenia i Strategia
Strategia Zwalczania Nadużyć Finansowych w zakresie Ceł, Handlu i Tytoniu; Nielegalny Handel, Zdrowie i Środowisko – Działania i Dochodzenia; Cła i Handel – Działania i Dochodzenia; Międzynarodowe Działania i Dochodzenia
+32-2-299.43.16
Dyrekcja C – Centrum Wiedzy o Zwalczaniu Nadużyć Finansowych
Strategia i Analiza w zakresie Zwalczania Korupcji i Nadużyć Finansowych; Wywiad i Analiza Operacyjna; Strategia Cyfrowa i Kryminalistyka; Monitorowanie i sprawozdawczość
+32-2-298.30.68
Dyrekcja D – Kwestie Prawne, Zasoby i Partnerstwa
Prawodawstwo, Polityka i Zarządzanie Dokumentami; Doradztwo Prawne;  Finanse i Zgodność z Przepisami, Zamówienia Publiczne i Bezpieczeństwo; Współpraca z Prokuraturą Europejską i Partnerami w Zwalczaniu Nadużyć Finansowych
+32-2-298.92.39  

Nasz adres korespondencyjny:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Adres dla odwiedzających:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II 30
1000 Brussels
Belgium

Uwaga: na ten adres nie można wysyłać poczty.