Przejdź do treści głównej
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
The OLAF building, EU flags in the front
Witamy na stronach OLAF-u!

Możesz zgłosić nam nadużycia finansowe dotyczące funduszy publicznych UE oraz poważne uchybienia ze strony urzędników UE. Skontaktuj się z nami anonimowo w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu UE, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

W centrum uwagi

Two figures holding a money bag, in a circle of the 12 starts symbolizing the EU

Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

Z programu tego finansowane są działania, które służą przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym procederom szkodzącym interesom finansowym UE oraz ich zwalczaniu. Działania kwalifikujące się do finansowania są realizowane poprzez dotacje i zamówienia publiczne i obejmują m.in. wsparcie techniczne i operacyjne w zakresie dochodzeń, szkolenia specjalistyczne oraz prace badawcze.

Woman holding a report next to shelves filled with other reports

Raporty

Co roku publikowane są sprawozdania z działań podjętych w poprzednim roku w celu zapobiegania nadużyciom finansowym dotyczącym funduszy UE. Te roczne sprawozdania obejmują działania i wyniki OLAF-u (sprawozdanie OLAF-u), jak i krajów UE (sprawozdanie o ochronie interesów finansowych UE).

Man holding a shield trying to prevent large domino pieces from falling

Zapobieganie nadużyciom finansowym

Na podstawie zgromadzonej wiedzy i doświadczenia OLAF pomaga organom odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami UE – w UE i poza jej granicami – rozpoznawać rodzaje nadużyć finansowych, tendencje, zagrożenia i ryzyka, a także chronić interesy finansowe UE poprzez zapobieganie wszelkiego rodzaju oszustwom.

Zgłoś nadużycie

Media społecznościowe

Wydarzenia