Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας

Αγαπητοί επισκέπτες,

Για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας γρήγορα και αποτελεσματικά, δίνουμε προτεραιότητα στις ερωτήσεις που έχουν άμεση σχέση με τις δραστηριότητες της OLAF. Γι' αυτό, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε ένα από τα παρακάτω δελτία, εάν η ερώτησή σας αφορά κάποιο από τα εξής θέματα:

Εάν ερώτησή σας έχει γενικότερο χαρακτήρα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct .

Για να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες μας τηλεφωνικά:

Τηλεφωνικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής +32-2-299.11.11
Εκπρόσωποι Τύπου +32-2-298.55.49
Διεύθυνση A – Δαπάνες – Επιχειρήσεις και έρευνες
Εσωτερικές έρευνες, Άμεσες δαπάνες – Επιχειρήσεις και έρευνες; Επιμερισμένη διαχείριση και μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας — Επιχειρήσεις και έρευνες
+32-2-299.41.56
Διεύθυνση B – Έσοδα και διεθνείς επιχειρήσεις – Έρευνες και στρατηγική
Στρατηγική καταπολέμησης της απάτης στους τομείς των τελωνείων, του εμπορίου και του καπνού; Παράνομο εμπόριο, υγεία και περιβάλλον – Επιχειρήσεις και έρευνες; Τελωνεία και εμπόριο – Επιχειρήσεις και έρευνες; Διεθνείς επιχειρήσεις και έρευνες
+32-2-299.43.16
Διεύθυνση Γ – Κέντρο γνώσεων για την καταπολέμηση της απάτης
Στρατηγική και ανάλυση καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης; Πληροφορίες και επιχειρησιακή ανάλυση; Ψηφιακή στρατηγική και εγκληματολογική έρευνα; Παρακολούθηση συστάσεων και υποβολή εκθέσεων
+32-2-298.30.68
Διεύθυνση Δ – Νομικές υποθέσεις, πόροι και εταιρικές σχέσεις
Νομοθεσία, πολιτική και διαχείριση εγγράφων; Νομικές συμβουλές; Οικονομικά και συμμόρφωση, προμήθειες και ασφάλεια;  Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εταίρους για την καταπολέμηση της απάτης
+32-2-298.92.39

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Διεύθυνση για τους επισκέπτες:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να στέλνετε επιστολές στη διεύθυνση αυτή.