Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας

Αγαπητοί επισκέπτες,

Για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας γρήγορα και αποτελεσματικά, δίνουμε προτεραιότητα στις ερωτήσεις που έχουν άμεση σχέση με τις δραστηριότητες της OLAF. Γι' αυτό, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε ένα από τα παρακάτω δελτία, εάν η ερώτησή σας αφορά κάποιο από τα εξής θέματα:

Εάν η ερώτησή σας είναι γενικότερου χαρακτήρα (όσον αφορά θέματα της ΕΕ) και δεν συνδέεται άμεσα με την καταπολέμηση της απάτης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct .

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Διεύθυνση για τους επισκέπτες:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να στέλνετε επιστολές στη διεύθυνση αυτή.

Για να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες μας τηλεφωνικά: