Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама

За контакти

Уважаеми посетители,

С оглед на предоставянето на бързи и ефективни услуги, наш приоритет е да отговорим на вашите пряко свързани с дейностите на OLAF въпроси. Затова ви молим да попълните един от формулярите по-долу, ако въпросът ви се отнася до:

Ако имате въпрос от по-общ характер, моля, свържете се с Europe Direct

За контакт с нашите служби по телефона:

Телефонна централа на Европейската комисия+32-2-299.11.11
 Говорители+32-2-298.55.49
Дирекция А - Разходи — Операции и разследвания
Вътрешни разследвания; Преки разходи — Операции и разследвания; Споделено управление и Механизъм за възстановяване и устойчивост - Операции и разследвания
+32-2-299.41.56 
Дирекция В – Приходи и международни операции — разследвания и стратегия
Стратегия за борба с измамите в областта на митниците, търговията и тютюневите изделия; Незаконна търговия, здравеопазване и околна среда — операции и разследвания; Митници и търговия — операции и разследвания; Международни операции и разследвания
+32-2-299.43.16
Дирекция C – Център за знания за борба с измамите
Борба с корупцията, стратегия и анализ за борба с измамите; Разузнаване и оперативен анализ; Стратегия в областта на цифровите технологии и криминалистика; Мониторинг и докладване
+32-2-298.30.68
Дирекция D – Правни въпроси, ресурси и партньорства
Законодателство, политика и управление на документи; Правни съвети; Финанси и съответствие, обществени поръчки и сигурност; Сътрудничество с Европейската прокуратура и партньорите в борбата с измамите
+32-2-298.92.39

Нашият пощенски адрес:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Адрес за посетители:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Моля, имайте предвид, че не е възможно да се изпращат писма на този адрес.