Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Semnalați cazuri de fraudă

Date generale de contact

Stimaţi vizitatori,

Pentru a vă putea oferi servicii rapide şi eficiente, ne propunem să răspundem cu prioritate întrebărilor care fac referire directă la activităţile OLAF. Vă rugăm să completaţi formularul care corespunde întrebării dumneavoastră:

Pentru întrebări generale, contactaţi Europe Direct.

Numere de telefon:

Centrala telefonică a Comisiei Europene+32-2-299.11.11
Purtător de cuvânt+32-2-298.55.49
Direcţia A - Cheltuieli - Operațiuni și investigații
Investigații interne; Cheltuieli directe - Operațiuni și investigații;Gestiunea partajată și Mecanismul de redresare și reziliență – Operațiuni și investigații
+32-2-299.41.56
Direcţia B - Venituri și operațiuni internaționale - Investigații și strategie
Vamă, comerț și strategia de combatere a fraudei cu tutun; Comerț ilicit, sănătate și mediu - Operațiuni și investigații; Vamă și comerț - Operațiuni și investigații; Operațiuni și investigații internaționale
+32-2-299.43.16
Direcţia C - Centrul de cunoștințe antifraudă
Combaterea corupției, strategie și analiză antifraudă; Informații și analiză operațională; Strategie digitală și criminalistică; Monitorizare și raportare
+32-2-298.30.68
Direcţia D - Aspecte juridice, Resurse și Parteneriate
Legislație, Politici și Gestionarea documentelor; Consiliere juridică; Finanțe și respectarea legii, achiziții și securitate;  Cooperarea cu Parchetul European și cu partenerii de luptă împotriva fraudei
+32-2-298.92.39

Adresa de corespondență:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Adresa pentru vizite:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Atenție! Nu trimiteți corespondență la această adresă.