Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu

Všeobecné kontaktné údaje

Milí návštevníci,

chceme vám poskytnúť čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie služby. Našou prioritou je odpovedať na vaše otázky, ktoré sa priamo týkajú činnosti úradu OLAF. Ak sa vaša otázka týka jednej z týchto tém, kliknite na zodpovedajúci odkaz a vyplňte kontaktný formulár:

Ak má vaša otázka všeobecnejšiu povahu a týka sa záležitostí EÚ, ktoré priamo nesúvisia s bojom proti podvodom, obráťte sa na centrum Europe Direct.

Poštová adresa:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Adresa pre návštevníkov:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Upozorňujeme, že na túto adresu nie je možné zasielať poštu.

Telefónne čísla našich útvarov: