Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης

Καταγγελίες και αιτήματα

Μην χρησιμοποιείτε τις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή καταγγελιών για απάτη.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία για απάτη, μεταβείτε στη σελίδα «Καταγγελία απάτης». Για άλλα ερωτήματα, μεταβείτε στη σελίδα «Επικοινωνία».

Καταγγελίες

Καταγγελίες σχετικά με διαδικαστικές εγγυήσεις [κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013]

Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών της, η OLAF αναζητά αποδείξεις για τη διαπίστωση της ενοχής ή της αθωότητας του ενδιαφερόμενου. Όλες οι έρευνες της OLAF πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο αντικειμενικό, αμερόληπτο και σύμφωνα με την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας και τις διαδικαστικές εγγυήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Εάν θεωρείτε ότι η OLAF έχει παραβιάσει τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο των ερευνών της, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία.

  • Καταγγελίες από ενδιαφερόμενους

Εάν είστε ενδιαφερόμενος σε έρευνα της OLAF, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων, στο πλαίσιο του μηχανισμού καταγγελιών που προβλέπεται στο άρθρο 9β του κανονισμού, όσον αφορά τη συμμόρφωση της OLAF προς τις διαδικαστικές εγγυήσεις και/ή τους κανόνες που διέπουν τις έρευνές της.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη σελίδα «Ελεγκτής διαδικαστικών εγγυήσεων – Υποβολή καταγγελίας».

  • Καταγγελίες από άλλα πρόσωπα

Άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν σε έρευνα της OLAF, όπως πληροφοριοδότες, μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ή μάρτυρες, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον/στην γενικό/-ή διευθυντή/-ρια της OLAF.

Ο/Η γενικός/-ή διευθυντής/-ρια απαντά εντός δύο μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης της καταγγελίας, εκτός αν η πολυπλοκότητα της καταγγελίας δικαιολογεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε έρευνες που έχουν περατωθεί και διαβιβασθεί στις αρμόδιες αρχές.

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία στη διεύθυνση 

Προσωπικό της ΕΕ

Τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτημα ή καταγγελία στον/στην γενικό/-ή διευθυντή/-ρια της OLAF, σύμφωνα με το άρθρο 90α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, για κάθε πράξη που επηρεάζει αρνητικά τα συμφέροντά τους στο πλαίσιο έρευνας της OLAF.

Ο/Η γενικός/-ή διευθυντής/-ρια απαντά στον/στην καταγγέλλοντα/-ουσα εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης της καταγγελίας.

Η παρέλευση της προθεσμίας αυτής χωρίς απάντηση εκ μέρους της OLAF θεωρείται ότι συνιστά σιωπηρή απόφαση απόρριψης της καταγγελίας, η οποία μπορεί να προσβληθεί δυνάμει του άρθρου 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία στη διεύθυνση

Καταγγελίες σχετικά με πιθανή παραβίαση του κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

Κάθε πρόσωπο σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην OLAF εάν θεωρεί ότι η Υπηρεσία έχει παραβιάσει τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς της Επιτροπής όσον αφορά τις επαφές με το κοινό.

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία στη διεύθυνση 

Καταγγελίες σχετικά με πιθανή κακοδιοίκηση

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν κακοδιοίκηση στα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της OLAF.

Προτού υποβάλετε καταγγελία στον Διαμεσολαβητή, πρέπει πρώτα να θέσετε το ζήτημα στην OLAF και να της δώσετε εύλογο χρονικό διάστημα για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σας. Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία περιήλθαν σε γνώση σας τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίζεται η καταγγελία.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη σελίδα «Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής – Υποβολή καταγγελίας».

Καταγγελίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα

Το καθημερινό έργο της OLAF περιλαμβάνει επίσης την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που θεωρεί ότι τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν από την OLAF, δικαιούται να προσφύγει στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Ο ΕΕΠΔ είναι η ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΕΕΠΔ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη σελίδα «Προστασία δεδομένων – Καταγγελίες».

Αιτήματα

Η OLAF δεσμεύεται νομικά να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει κατά τη διάρκεια των ερευνών της ως εμπιστευτικές και καλυπτόμενες από το επαγγελματικό απόρρητο, όπως ορίζεται στο άρθρο 339 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και στο άρθρο 17 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες ή έγγραφα.

Αιτήματα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001]

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001], οι πολίτες της ΕΕ, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους σε ένα κράτος μέλος, μπορούν να επικοινωνήσουν με την OLAF για να ζητήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα έγγραφα.

Σκοπός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 είναι να παράσχει στο ευρύ κοινό πρόσβαση σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή θεσμικού οργάνου. Κάθε έγγραφο που δημοσιοποιείται βάσει αυτού του κανονισμού καθίσταται αυτομάτως διαθέσιμο στο κοινό κάθε φορά που υποβάλλεται μεταγενέστερο αίτημα, πράγμα που σημαίνει ότι το έγγραφο αυτό περιέρχεται σε δημόσια χρήση.

Επισημαίνεται ότι τα περισσότερα έγγραφα της OLAF είναι εμπιστευτικά και η δημοσιοποίησή τους ενδέχεται να μην επιτρέπεται λόγω μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση 

Αιτήματα πρόσβασης στην τελική έκθεση από ενδιαφερόμενο [κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013]

Κατ’ αρχήν, ένα πρόσωπο που αποτελεί αντικείμενο έρευνας της OLAF μπορεί να έχει πρόσβαση στην τελική έκθεση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παράγραφος 3β του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την OLAF να υποβάλει την τελική έκθεση της έρευνας σε περίπτωση που η Υπηρεσία έχει συστήσει δικαστική συνέχεια στα πορίσματά της και εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις εντός 12 μηνών από τις αρχές στις οποίες απευθύνθηκε η τελική έκθεση. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η πρόσβαση παρέχεται μόνο στον βαθμό που η τελική έκθεση αφορά τον ενδιαφερόμενο και υπόκειται στους ισχύοντες κανόνες εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους πληροφοριοδότες. 

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση 

Αιτήματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα [κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725]

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων αποθηκεύονται στα ηλεκτρονικά και έντυπα αρχεία της OLAF με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και της απόφασης 2001/937/ΕΚ της Επιτροπής.

  • Αιτήματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους.

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση 

  • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ)

Κάθε πρόσωπο μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της OLAF

όσον αφορά άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη σελίδα «OLAF – Προστασία των δεδομένων».