Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest

Üldised kontaktandmed

Lugupeetud külastaja!

Kiire ja tõhusa teenuse osutamise huvides on meie eesmärk vastata eelkõige otseselt OLAFi tegevusega seotud küsimustele. Täitke palun üks allolevatest vormidest, kui teie küsimus hõlmab järgmist:

Kui teie küsimus on üldisemat laadi, siis võtke palun ühendust talitusega Europe Direct

Meie telefoninumbrid:

Euroopa Komisjoni telefonikeskjaam+32-2-299.11.11
Pressiesindajad+32-2-298.55.49
Direktoraat A – Kulutused – operatsioonid ja juurdlused
Sisejuurdlused; Otsekulutused – operatsioonid ja juurdlused, Eelarve jagatud täitmine ning taaste- ja vastupidavusrahastu – operatsioonid ja juurdlused
+32-2-299.41.56 
Direktoraat B – Tulu ja rahvusvahelised operatsioonid – juurdlused ja strateegia
Toll, kaubandus ja tubakapettuste vastase võitluse strateegia; Ebaseaduslik kaubandus, tervis ja keskkond – operatsioonid ja juurdlused; Toll ja kaubandus – operatsioonid ja juurdlused; Rahvusvahelised operatsioonid ja juurdlused
+32-2-299.43.16
Direktoraat C – Pettustevastase võitluse teadmuskeskus
Korruptsioonivastane võitlus, pettustevastase võitluse strateegia ja analüüs; Luureteave ja operatiivanalüüs; Digitaalne strateegia ja ekspertiis; Järelevalve ja aruandlus
+32-2-298.30.68
Direktoraat D – Õigusküsimused, ressursid ja partnerlussuhted
Õigusnormid, poliitika ja dokumendihaldus; Õigusnõustamine; Rahalised vahendid ja nõuete täitmine, hanked ja julgeolek; Koostöö Euroopa Prokuratuuriga ja pettustevastase võitluse valdkonna partneritega
+32-2-298.92.39    

Postiaadress:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Külastusaadress:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Palun pange tähele, et sellele aadressile ei ole võimalik posti saata.