Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης

Συχνές ερωτήσεις

Υποψιάζομαι ότι χρήματα της ΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί με δόλιο τρόπο. Τι μπορώ να κάνω;

Επικοινωνήστε με την OLAF. Δεχόμαστε πληροφορίες από οποιονδήποτε υποψιάζεται περίπτωση απάτης ή διαφθοράς που θίγει τα δημοσιονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Εάν υποψιάζεστε κάτι, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για απάτη με τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω και οι πληροφορίες που θα δώσετε θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια. Δεν χρειάζεται να συγκεντρώσετε αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό είναι δουλειά της OLAF.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την OLAF;

Μπορείτε:

Σε ποια γλώσσα μπορώ να επικοινωνήσω με την OLAF;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Μπορώ να υποβάλω ανώνυμη καταγγελία για απάτη;

Ναι. Μπορείτε να καταγγείλετε την απάτη στην OLAF ανώνυμα.
Η OLAF θα κάνει ό,τι μπορεί για να τηρηθεί η ανωνυμία σας.
Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί την τήρηση της ανωνυμίας σας από τη στιγμή που η υπόθεση περιέλθει στα χέρια εθνικών ή πειθαρχικών αρχών.
Οι υπάλληλοι της ΕΕ που επιθυμούν να διαβιβάσουν πληροφορίες για παρατυπίες στην υπηρεσία τους (πληροφοριοδότες) μπορούν να τύχουν ιδιαίτερης προστασίας.

Πότε πρέπει να επικοινωνήσω με την OLAF και τι είδους στοιχεία πρέπει να δώσω;

Πρέπει να επικοινωνήσετε όσο το δυνατό νωρίτερα. Με την πάροδο του χρόνου, ορισμένες υποθέσεις μπορεί να παραγραφούν και στοιχεία καθοριστικής σημασίας να χαθούν εάν η OLAF δεν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Θέλουμε να γνωρίζουμε ποιον υποψιάζεστε και για ποια πράξη. Εάν διαθέτετε έγγραφα που στηρίζουν τους ισχυρισμούς σας, όπως αλληλογραφία ή τιμολόγια, σας παρακαλούμε να τα υποβάλετε.
Ωστόσο, δεν πρέπει να καθυστερήσετε να αναφέρετε τους προβληματισμούς σας λόγω έλλειψης στοιχείων. Η OLAF είναι επανδρωμένη με ομάδες εμπειρογνωμόνων ειδικά εκπαιδευμένων στη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης για τις οποίες τα στοιχεία είναι λιγοστά. Εάν υποψιάζεστε περίπτωση απάτης, πρέπει να την αναφέρετε.

Τι γίνεται σε περίπτωση δωροδοκίας ενός υπαλλήλου της ΕΕ;

Εάν υποψιάζεστε ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, εάν σας προβληματίζει η προσφορά μεγάλων δώρων ως αντάλλαγμα πληροφοριών, ή εάν θεωρείτε ότι ορισμένες επιδοτήσεις έχουν ληφθεί παράνομα ή καταχρηστικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την OLAF.

Τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο "υπάλληλος της ΕΕ";

Υπάλληλοι της ΕΕ είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμο προσωπικό, έκτακτοι υπάλληλοι, τοπικοί υπάλληλοι και συμβασιούχοι) που εργάζονται για:

 • το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • το Συμβούλιο της ΕΕ
 • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • την Προεδρία
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • το Δικαστήριο
 • το Ελεγκτικό Συνέδριο
 • την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 • τους οργανισμούς της ΕΕ
 • τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στα κράτη μέλη
 • τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της Ένωσης.

Σημείωση: η OLAF είναι αρμόδια για τη διερεύνηση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και δημοσιονομικών παρατυπιών που έχουν διαπράξει άτομα που εργάζονται για τα παραπάνω όργανα της ΕΕ.

Ποιες κυρώσεις μπορεί να επιβάλει η OLAF;

Η OLAF είναι μια διοικητική υπηρεσία διεξαγωγής ερευνών. Μπορεί μόνο να διατυπώσει συστάσεις ως προς τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν είτε η ΕΕ είτε οι εθνικές αρχές με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών της.

Δημοσιονομικές υποθέσεις: Η OLAF συνιστά την επιστροφή των κονδυλίων που αποτέλεσαν αντικείμενο κατάχρησης.
Δικαστικές υποθέσεις: Εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για πιθανή αξιόποινη πράξη, τότε η OLAF διαβιβάζει έκθεση στις αρμόδιες εθνικές αρχές συνιστώντας προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Πειθαρχικές περιπτώσεις: Εάν υπάλληλος της ΕΕ έχει παραβεί τους κανόνες δεοντολογίας, η υπόθεση παραπέμπεται σε πειθαρχική επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής.
Διοικητικές υποθέσεις: Η OLAF μπορεί να συστήσει τροποποιήσεις των διαδικασιών που δεν είναι θωρακισμένες έναντι της απάτης (π.χ. των όρων συμμετοχής σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων).

Πώς συνεργάζεται η OLAF με την Υπηρεσία Ερευνών και Πειθαρχικών Κυρώσεων (IDOC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Η IDOC και η OLAF δρουν συμπληρωματικά: και οι δύο υπηρεσίες διενεργούν ανεξάρτητες εσωτερικές έρευνες εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • Η OLAF ασχολείται με περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρές υποψίες για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος σε όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων με δημοσιονομικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
 • Η IDOC ασχολείται με άλλες περιπτώσεις επαγγελματικών παραπτωμάτων και περιπτώσεις με αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες όμως έχουν λάβει χώρα μόνον εντός της Επιτροπής. Η OLAF διαβιβάζει στην IDOC υποθέσεις που επισείουν πειθαρχικές κυρώσεις.