Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest
Tere tulemast OLAFi veebisaidile!

Teatage meile pettusest, mis mõjutavad ELi avaliku sektori vahendeid, ja ELi töötajate tõsisest üleastumisest. Saate meiega anonüümselt ühendust võtta ükskõik millises ELi 24 ametlikus keeles.

OLAF uurib ELi eelarvega seotud pettusi, korruptsiooni ja tõsiseid rikkumisi Euroopa institutsioonides ning kujundab Euroopa Komisjoni pettustevastast poliitikat.

Tähelepanu keskmes

Two figures holding a money bag, in a circle of the 12 starts symbolizing the EU

Liidu pettustevastase võitluse programm

Liidu pettustevastase võitluse programmist rahastatakse meetmeid, mille eesmärk on võidelda pettuse, korruptsiooni ja muu ELi finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu ning seda ennetada. Rahastatakse muu hulgas uurimisega seotud tehnilist ja tegevustoetust, erikoolitusi ning teadusuuringuid. Rahastamine toimub toetuste ja hankelepingute kaudu.

Woman holding a report next to shelves filled with other reports

Aruanded

Igal aastal avaldatakse aruanded eelmise aasta tegevuse kohta ELi vahendeid mõjutavate pettuste vastu võitlemisel. Nendes aruannetes käsitletakse nii OLAFi (OLAFi aruanne) kui ka ELi liikmesriikide (finantshuvide kaitse aruanne) meetmeid ja tulemuslikkust.

Man holding a shield trying to prevent large domino pieces from falling

Pettuste tõkestamine

OLAF aitab ELi rahalisi vahendeid haldavaid asutusi nii ELis kui ka väljaspool, tuginedes selles oma aja jooksul kogunenud teadmistele ja kogemustele. OLAF aitab mõista pettuste liike, suundumusi, ohte ja riske, ning kaitsta ELi finantshuve, tõkestades igat liiki pettusi.

Pettusest teatamine

Sotsiaalmeedia

Üritused