Direct la conținutul principal
European Anti-Fraud Office
Semnalați cazuri de fraudă

Semnalați cazuri de fraudă

Pe această pagină veți găsi toate informațiile relevante și formularele necesare pentru a semnala o fraudă către OLAF.

Ce constituie fraudă?

Frauda este un act de înșelăciune comis pentru a obține câștiguri personale sau pentru a cauza o pierdere unei alte părți (A se vedea articolul 3 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371).

O neregulă este un act care nu respectă normele UE și care ar putea afecta interesele financiare ale UE, dar care ar putea fi rezultatul unor erori reale comise atât de beneficiarii care au solicitat fonduri, cât și de autoritățile responsabile cu efectuarea plăților. Neregulile comise deliberat reprezintă cazuri de fraudă (pentru detalii, citiți articolul 1 din Regulamentul nr. 2988/95 al Consiliului).

  Cum puteți semnala un caz către OLAF

  Ne puteți contacta anonim, fără alte formalități. Nu trebuie decât să ne furnizați informații cât mai exacte și mai detaliate. Puteți să vă adresați OLAF în oricare din cele 24 de limbi oficiale ale UE

  Pentru a semnala un caz, puteți alege una dintre modalitățile de mai jos:

  Accesați on-line sistemul FNS - Fraud Notification System (procedură anonimă, vă permite să trimiteți documente în regim securizat) 
   
  Link către sistemul FNS de notificare a fraudelor

  Mai multe despre sistemul FNS de notificare a fraudelor

  Trimiteți o scrisoare prin poștă

  Comisia Europeană
  Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
  1049 Bruxelles
  Belgique

  OLAF asigură protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725. Veți primi informații exacte cu privire la protecția datelor atunci când completați formularul on-line sau când ne trimiteți informații.
  Pentru informații generale, consultați secțiunea consacrată protecției datelor.

  OLAF poate investiga acuzații referitoare la:

  • comiterea unei fraude sau a unor nereguli grave care ar putea afecta fondurile publice ale UE, fie că este vorba de veniturile, de cheltuielile sau de activele deținute de instituțiile UE
  • abateri profesionale ale membrilor sau ale personalului instituțiilor și organismelor UE.

  OLAF nu poate investiga acuzații referitoare la:

  • comiterea unei fraude fără impact financiar asupra fondurilor publice ale UE - semnalați aceste cazuri autorităților naționale competente.
  • cazuri de corupție în care nu sunt implicați membrii instituțiilor și organismelor UE sau personalul acestora - semnalați aceste cazuri autorităților naționale competente.
  • criminalitatea informatică, de exemplu fraudele legate de plățile online, site-urile false de comerț electronic sau escrocheriile vizând monedele virtuale. Dacă ați fost victimă a criminalității informatice, această pagină a Europol vă explică modul în care puteți semnala acest lucru.
  • cazuri de utilizare frauduloasă a logoului UE sau a numelui instituțiilor UE.

  Am trimis o plângere la OLAF. Ce urmează?

  După ce ați înaintat plângerea, veți primi o confirmare de primire a mesajului dumneavoastră, în cazul în care ați indicat o adresă de retur.

  OLAF va analiza plângerea și va verifica diferite elemente, de exemplu:

  Dacă ați indicat în Sistemul de notificare a fraudelor că sunteți de acord să creați o căsuță poștală electronică securizată, OLAF vă poate contacta pentru a obține clarificări și/sau pentru a vă solicita informații suplimentare.

  După încheierea acestei evaluări inițiale, denumită „procedura de selecție”, directorul general al OLAF va decide dacă va lansa o investigație sau nu. În cazul în care se constată că problema pe care ați semnalat-o nu îndeplinește criteriile pentru deschiderea unei investigații, nu se va da curs plângerii. OLAF vă poate informa în acest sens, dar acest lucru nu se întâmplă în mod sistematic.

  La ce mă pot aștepta dacă OLAF inițiază o investigație pe baza plângerii mele?

  În cazul în care OLAF decide să inițieze o investigație sau un caz de coordonare, investigatorul care se ocupă de dosar vă poate contacta pentru informații suplimentare. Menționăm totuși că, dacă nu sunteți contactat direct de către investigator, OLAF nu va comunica cu dumneavoastră pe parcursul derulării investigației. Investigatorul vă poate contacta fie imediat, fie după câteva luni (nu există un termen fix). Pentru a asigura confidențialitatea procedurii, OLAF nu vă va informa niciodată în legătură cu evoluția investigației.

  După finalizarea investigației , este posibil ca OLAF să vă informeze cu privire la măsurile luate, dacă ați furnizat o adresă de contact.

  Raportarea cazurilor de fraudă de către angajații instituțiilor UE

  Angajații instituțiilor UE au obligația de a semnala posibile cazuri de fraudă, corupție sau alte activități ilegale ori aspecte de conduită profesională care ar putea contraveni obligațiilor care le revin funcționarilor UE.

  Aceștia se pot adresa ierarhiei sau pot contacta direct OLAF urmând procedura prezentată mai sus, la punctul Cum puteți semnala un caz către OLAF.

  Pentru mai multe informații referitoare la drepturile și obligațiile funcționarilor UE care doresc să denunțe un caz de fraudă, consultați articolul 22 literele (a) și (b) din Statutul funcționarilor.