Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Semnalați cazuri de fraudă

Întrebări şi răspunsuri

Am bănuiala că anumite fonduri UE au fost utilizate în mod fraudulos Ce pot face?

Contactaţi OLAF. Primim informaţii de la oricine are suspiciuni legate de comiterea unei fraude sau de acte de corupţie având ca obiect bugetul UE. Pentru a ni le semnala, aveţi la dispoziţie modalităţile menţionate mai jos. Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi prelucrate în condiţii de strictă confidenţialitate. Nu este nevoie să prezentaţi dovezi, această sarcină revine OLAF.

Cum pot contacta OLAF?

 • on-line
 • ne puteți trimite un mesaj
 • De asemenea, ne puteţi scrie pe adresa: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Investigations & Operations, B-1049 Brussels, Belgique

În ce limbă mă pot adresa OLAF?

În oricare din cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Pot semnala o fraudă în mod anonim?

Da, bineînţeles.
OLAF va face tot posibilul pentru a vă păstra anonimatul.
Totuşi, acesta nu vă mai poate fi garantat după ce cazul este transferat autorităţilor naţionale sau disciplinare.
Membrii personalului UE care doresc să transmită informaţii despre nereguli constatate în propriul departament (denunţătorii) pot beneficia de protecţie specială.

Când trebuie să contactez OLAF şi ce informaţii trebuie să furnizez?

Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Cazurile pot fi prescrise şi se pot pierde informaţii cruciale dacă OLAF nu este anunţat la timp. Dorim să ştim pe cine suspectaţi şi de ce anume. Dacă aveţi documente care vin în sprijinul afirmaţiilor dumneavoastră, de exemplu corespondenţă sau facturi, vă rugăm să ni le furnizaţi.
Nu amânaţi semnalarea faptelor din lipsa dovezilor. OLAF dispune de echipe de experţi formate să investigheze fraude chiar atunci când există foarte puţine informaţii de la care pot pleca. Dacă aveţi suspiciuni legate de un caz de fraudă, nu ezitaţi să îl semnalaţi.

Ce se întâmplă dacă un funcţionar european a primit mită?

Dacă aveţi informaţii potrivit cărora nu au fost respectate procedurile regulamentare de atribuire a unui contract de achiziţiii publice, dacă aţi remarcat că au fost oferite cadouri substanţiale în schimbul divulgării unor informaţii sau credeţi că au fost înstrăinate sau obţinute ilegal fonduri, contactaţi OLAF.

Ce se înţelege mai exact prin „funcţionar european”?

Este vorba despre funcţionari publici (funcţionari cu contract permanent, agenţi temporari, locali şi contractuali) care lucrează pentru:

 • Parlamentul European
 • Consiliul UE
 • Consiliul European
 • Preşedinţia UE
 • Comisia Europeană
 • Curtea de Justiţie
 • Curtea de Conturi
 • Banca Centrală Europeană
 • o agenţie europeană
 • o reprezentanţă a UE
 • o delegaţie a UE.

NB: OLAF răspunde de efectuarea anchetelor în cazuri de fraudă, corupţie şi nereguli financiare comise de personalul instituţiilor UE.

Ce sancţiuni poate aplica OLAF ?

OLAF îndeplineşte sarcini administrative şi efectuează investigaţii. În funcţie de rezultatul anchetelor, le poate doar recomanda autorităţilor UE sau celor naţionale măsurile pe care ar trebui să le ia.

Măsuri financiare: OLAF recomandă recuperarea fondurilor utilizate în mod ilicit.
Măsuri judiciare: dacă există dovezi privind comiterea unei posibile infracţiuni, OLAF va informa autorităţile naţionale competente, cărora le poate recomanda să iniţieze demersuri juridice.
Măsuri disciplinare: dacă un funcţionar european a încălcat normele de conduită, cazul este trimis unui grup disciplinar. Comisia Europeană aplică o politică de toleranţă zero.
Măsuri administrative: OLAF poate recomanda modificarea procedurilor care ar putea fi fraudate (ex. condiţiile privind gestionarea cererilor de propuneri).

Cum colaborează OLAF cu Oficiul disciplinar şi de anchetă al Comisiei (IDOC)?

IDOC şi OLAF sunt instituţii complementare, ambele desfăşoară anchete interne independente la nivelul Comisiei.

 • OLAF se ocupă de suspiciunile grave legate de eventuale abateri profesionale care se pot înregistra la nivelul instituţiilor/organismelor/agenţiilor UE, inclusiv de cazuri care afectează bugetul UE.
 • IDOC investighează alte cazuri de abateri profesionale şi cazuri care afectează reputaţia Comisiei, survenite doar la nivelul Comisiei. OLAF transferă către IDOC cazurile care necesită măsuri disciplinare.