Direct la conținutul principal
European Anti-Fraud Office
Semnalați cazuri de fraudă
Bun venit la OLAF!

Ați constatat fraude care afectează fondurile publice ale UE și abateri grave comise de personalul UE? Ni le puteți semnala anonim în oricare din cele 24 de limbi oficiale ale UE.

OLAF investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, acte de corupţie şi de culpă profesională gravă la nivelul instituţiilor europene şi elaborează politica antifraudă în numele Comisiei Europene.

În prim-plan

Two figures holding a money bag, in a circle of the 12 starts symbolizing the EU

Programul Uniunii de luptă antifraudă

Programul Uniunii de luptă antifraudă finanțează acțiuni menite să prevină și să combată frauda, corupția și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale UE. Printre acțiunile eligibile pentru finanțare se numără sprijinul operațional și tehnic pentru investigații, cursurile specializate și activitățile de cercetare. Ele sunt implementate cu ajutorul granturilor și al contractelor.

Woman holding a report next to shelves filled with other reports

Rapoarte

În fiecare an sunt publicate rapoarte anuale privind activitățile din anul precedent întreprinse în materie de combatere a fraudei care afectează fondurile UE. Rapoartele acoperă atât activitățile și performanța la nivelul OLAF (raportul OLAF), cât și la nivelul țărilor UE (raportul PIF).

Man holding a shield trying to prevent large domino pieces from falling

Prevenirea fraudei

În baza informaţiilor şi a experienţei acumulate, OLAF ajută autorităţile responsabile cu gestionarea fondurilor europene (din UE şi din afara UE) să identifice diversele tipuri de fraudă, tendinţele existente, ameninţările şi riscurile potenţiale şi să protejeze interesele financiare ale UE prin prevenirea fraudei.

Semnalați cazuri de fraudă

OLAF pe rețelele sociale

Evenimente