Skip to main content
Лого
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама

Съобщете за измама

На тази страница ще намерите цялата необходима информация и формуляри за съобщаване на OLAF за измами.

Какво представлява измамата?

Измамата е умишлена заблуда с цел лична облага или ощетяване на друга страна. (Вижте повече в член 3, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371.)

Нередност е действие, което не е в съответствие с правилата на ЕС и има потенциално отрицателен ефект върху финансовите интереси на Съюза, но то може да е резултат от неволна грешка, извършена от получателите на средства или от органите, отговарящи за плащанията. Ако нередност е извършена умишлено, тогава става въпрос за измама. (за повече информация вижте член 1 от Регламент на Съвета 2988/95)

  Как да съобщите на OLAF за измама

  Можете да се свържете анонимно с нас без никакви формалности. Просто дайте възможно най-точна и най-подробна информация, включително документи, ако разполагате с такива. OLAF приема сигнали на всеки от 24-те официални езика на ЕС

  Можете да съобщите по следния начин:

  Онлайн — чрез системата за уведомяване за измами (анонимно, със защитено предаване на документи) 
   
  Система за уведомяване за измами

  Още за системата за уведомяване за измами

  Съобщаване по пощата

  European Commission
  European Anti-Fraud Office (OLAF)
  1049 Brussels
  Belgium

  OLAF обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕC)2018/1725. Ще ви предоставим съответната информация за защита на данните, когато попълните онлайн формуляра или ни изпратите информация.
  Обща информация относно защитата на данни в OLAF е достъпна в раздел защита на данните на този уебсайт.

  OLAF може да разследва твърдения за:

  • измами или други сериозни нередности с потенциално отрицателен ефект върху публичните финанси на ЕС — приходи или разходи на ЕС или активи на европейски институции;
  • тежки нарушения от страна на членове или персонал на институциите и органите на ЕС.

  OLAF не може да разследва твърдения за:

  • измама без финансово отражение върху публичните финанси на ЕС. Моля, съобщавайте за подобни случаи на компетентните национални органи.
  • корупция, в която не участват членове или персонал на институциите и органите на ЕС. Моля, съобщавайте за подобни случаи на компетентните национални органи.
  • киберпрестъпност, като например измами при онлайн плащания, фалшиви уебсайтове за електронна търговия или измами с виртуални валути. Ако сте станали жертва на киберпрестъпление, на тази страница на Европол ще научите как да съобщите за това.
  • неправомерно използване на логото на ЕС или на имената на европейските институции.

  Изпратих сигнал на OLAF — какво следва оттук нататък?

  След като изпратите сигнал на OLAF, ще получите потвърждение за получаването на вашето съобщение, ако сте посочили адрес за връзка.

  OLAF ще анализира изпратения сигнал, за да провери различни елементи, например:

  Ако сте посочили в системата за подаване на сигнали за измами (Fraud Notification System), че искате да създадете защитена електронна поща, OLAF може да се свърже с вас, за да получи разяснения и/или да поиска допълнителна информация.

  След като приключи първоначалната оценка, наричана „процедура за подбор“, генералният директор на OLAF ще вземе решение дали да бъде започнато разследване. Ако бъде установено, че случаят, за който сте съобщили, не отговаря на критериите за започване на разследване, той ще бъде прекратен. Ако това се случи, OLAF може да ви информира, но това не се прави систематично.

  Какво да очаквам, ако OLAF започне разследване във връзка с моя сигнал?

  Ако OLAF реши да започне разследване или случай на координация, разследващият, на когото е възложен случаят, може да се свърже с вас за допълнителна информация. Моля, имайте предвид, че освен ако разследващият не се свърже директно с вас, от OLAF няма да комуникират с вас по време на разследването. Няма конкретни срокове, в които разследващият да влезе в контакт с вас, така че това може да стане веднага или след няколко месеца. За да се защити поверителността на процеса на разследване, OLAF при никакви обстоятелства няма да ви предостави информация за хода на разследването.

  При неговото приключване OLAF може да ви информира за предприетите действия, ако сте предоставили адрес за връзка.

  Служители на ЕС, които съобщават за измами

  Ако сте служител в която и да е от институциите на ЕС, сте задължен да съобщавате за евентуални случаи на измама, корупция, друга незаконна дейност или професионално поведение, което представлява сериозно неизпълнение на задълженията на служителите.

  Можете да информирате за подозренията си някой от вашите ръководители или OLAF. Ако искате да информирате OLAF директно, моля, следвайте стъпките, описани по-горе в раздел Как да съобщите на OLAF за измама.

  За повече информация относно правата и задълженията на лицата, които подават сигнали за нередности в институциите на ЕС, моля, вижте членове 22a и 22б от Правилника за длъжностните лица.