Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Vitajte na stránke úradu OLAF!

Môžete nám nahlásiť podvody týkajuce sa verejných finančných prostriedkov EÚ a závažné pochybenia zamestnancov EÚ. Obrátiť sa na nás možno anonymne v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

OLAF vyšetruje podvody v súvislosti s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné porušenia pravidiel v rámci európskych inštitúcií. Vytvára tiež politiku v oblasti boja proti podvodom pre Európsku komisiu.

Do pozornosti

Two figures holding a money bag, in a circle of the 12 starts symbolizing the EU

Program EÚ pre boj proti podvodom

Prostriedkami z Programu EÚ pre boj proti podvodom sa financujú akcie zamerané na prevenciu podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, ktoré majú vplyv na finančné záujmy EÚ, a na boj proti nim. Medzi oprávnené akcie patrí technická a operačná vyšetrovacia podpora, špecializovaná odborná príprava a výskumné činnosti. Vykonávajú sa prostredníctvom grantov a zmlúv.

Woman holding a report next to shelves filled with other reports

Správy

Každý rok sa uverejňujú správy o činnostiach zameraných na boj proti podvodom poškodzujúcim finančné prostriedky EÚ. Výročné správy za predchádzajúci rok zahŕňajú činnosti aj výsledky úradu OLAF (správa OLAF) a krajín EÚ (správa o ochrane finančných záujmov).

Man holding a shield trying to prevent large domino pieces from falling

Boj proti podvodom

Vďaka dlhoročnej skúsenosti a získaným znalostiam pomáha OLAF orgánom povereným riadením finančných prostriedkov EÚ (v rámci EÚ a mimo nej) lepšie pochopiť, aké druhy podvodov existujú, aké sú trendy, hrozby a riziká takejto nezákonnej činnosti a pomáha im chrániť finančné záujmy EÚ predchádzaním podvodom všetkých druhov.

Oznámenie podvodu

Sociálne médiá

Podujatia