Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu

Najčastejšie otázky

Mám podozrenie, že finančné prostriedky EÚ boli použité nezákonným spôsobom. Čo môžem spraviť?

Obráťte sa na úrad OLAF – privítame informácie od každého, kto má podozrenie, že došlo k podvodu alebo korupcii v súvislosti s verejnými financiami EÚ. Svoje podozrenie môžete oznámiť jedným zo spôsobov, ktoré uvádzame ďalej na tejto stránke a vaše informácie budeme považovať za prísne dôverné. Nemusíte predkladať dôkazy. To je úlohou úradu OLAF.

Ako kontaktovať úrad OLAF?

Môžete:

V akých jazykoch môžem kontaktovať úrad OLAF?

Môžete použiť ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

Môžem podvod nahlásiť anonymne?

Áno. Podvod môžete úradu OLAF nahlásiť anonymne.
OLAF využije všetky dostupné prostriedky, aby zachoval vašu anonymitu.
Nemôže však zaručiť anonymitu po postúpení veci vnútroštátnym alebo disciplinárnym orgánom.
Zamestnancom EÚ, ktorí odošlú informácie o nezrovnalostiach vo svojom útvare (informátori), sa zaručuje osobitná ochrana.

Kedy sa mám obrátiť na úrad OLAF a aké informácie mám poskytnúť?

Čím skôr, tým lepšie. Ak OLAF neinformujete čo najskôr, môže dôjsť k premlčaniu veci alebo strate kľúčových informácií. Potrebujeme vedieť, koho podozrievate a z akého konania. Ak máte k dispozícii dokumenty, ktoré vaše obvinenie podporujú, napríklad korešpondenciu alebo faktúry, poskytnite nám aj tie.
Neodkladajte oznámenie vášho podozrenia z dôvodu nedostatku dôkazov. V rámci úradu OLAF pracujú tímy odborníkov vyškolených na vyšetrovanie podvodov aj v prípadoch, keď je k dispozícii veľmi málo informácií. Ak máte podozrenie zo spáchania podvodu, oznámte nám to.

Čo ak je úradníkovi EÚ ponúknutý úplatok?

Ak máte podozrenie, že došlo k porušeniu stanovených postupov pre udeľovanie verejnej zákazky, boli za poskytnutie informácií ponúknuté hodnotné dary, alebo si myslíte, že došlo k nezákonnému získaniu alebo sprenevere dotácií, obráťte sa na úrad OLAF.

Čo presne znamená „úradník EÚ“?

Úradníci EÚ sú štátni zamestnanci (stáli zamestnanci, dočasní zamestnanci, miestni zamestnanci a zmluvní zamestnanci) pracujúci pre:

 • Európsky parlament,
 • Radu EÚ,
 • Európsku radu,
 • predsedníctvo,
 • Európsku komisiu,
 • Súdny dvor,
 • Dvor audítorov,
 • Európsku centrálnu banku,
 • agentúry EÚ,
 • zastúpenia EÚ,
 • delegácie EÚ.

Pozn.: OLAF zodpovedá za vyšetrovanie podvodov, korupcie a finančných nezrovnalostí páchaných pracovníkmi uvedených inštitúcií EÚ.

Aké sankcie môže úrad OLAF uložiť?

OLAF vykonáva administratívne a vyšetrovacie služby. Môže len odporučiť opatrenia, ktoré by mali európske alebo vnútroštátne orgány vykonať v nadväznosti na jeho vyšetrovania.

Finančná oblasť: OLAF poskytuje odporúčania vo vzťahu k vymáhaniu protiprávne použitých prostriedkov.
Súdna oblasť: ak existujú dôkazy o možnom trestnom čine, OLAF odošle svoju správu príslušným vnútroštátnym orgánom, v ktorej odporučí právne kroky.
Disciplinárna oblasť: ak úradník EÚ poruší služobné predpisy, jeho prípad sa postúpi disciplinárnej komisii. Európska komisia presadzuje v tomto smere politiku nulovej tolerancie.
Administratívna oblasť: OLAF môže odporučiť zmeny postupov, v rámci ktorých dochádza k podvodom (napr. podmienok predkladania ponúk v rámci verejných súťaží).

Ako spolupracuje OLAF s vyšetrovacím a disciplinárnym úradom Komisie (IDOC)?

Úrady IDOC a OLAF sa navzájom dopĺňajú: oba vykonávajú nezávislé vnútorné vyšetrovanie v rámci Komisie.

 • OLAF sa zaoberá závažnými podozreniami zo zneužitia právomocí vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ a všetkými prípadmi, ktoré majú finančný vplyv na rozpočet EÚ.
 • IDOC sa zaoberá inými prípadmi zneužitia právomocí a prípadmi, ktoré ohrozujú dobré meno Komisie, a to výhradne v rámci Komisie. OLAF postupuje úradu IDOC prípady vyžadujúce disciplinárne konanie.