Gå til hovedindholdet
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig

Hvad vi gør

Hvad er OLAFs opgave?

EU's budget finansierer en lang række programmer og projekter, der er med til at forbedre tilværelsen for almindelige mennesker både i og uden for EU. Uretmæssig anvendelse af EU's midler eller unddragelse af skatter, afgifter og bidrag til EU's budget er et direkte angreb mod EU's borgere og skader hele det europæiske projekt.

OLAF udfører sin opgave ved at:

  • gennemføre uafhængige efterforskninger af svig og korruption, der omfatter EU-midler, med henblik på at sikre at alle skatteydernes penge når frem til projekter, der skaber beskæftigelse og vækst i Europa
  • bidrage til at styrke borgernes tillid til EU's institutioner gennem efterforskning af sager om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne
  • udarbejde en forsvarlig EU-politik til bekæmpelse af svig.

Hvad kan OLAF undersøge?

OLAF kan efterforske sager om svig, korruption og andre handlinger, som skader EU's økonomiske interesser, og som vedrører:

  • Alle EU's udgifter – de vigtigste udgiftsområder er strukturfondene, landbrugspolitikken, landdistriktsudviklingsfondene, direkte udgifter og bistand til tredjelande
  • Visse elementer af EU's indtægter, primært told
  • Mistanke om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne.

Forløbet af en OLAF-undersøgelse

OLAF modtager informationer om mulige tilfælde af svig og uregelmæssigheder fra mange forskellige kilder. De stammer i de fleste tilfælde fra kontroller udført af de ansvarlige for forvaltningen af EU's budget i EU-institutionerne eller medlemslandene.

Alle påstande om svig indgivet til OLAF bliver først vurderet for at afgøre, om de falder inden for kontorets mandat, og om de opfylder kriterierne for at indlede en undersøgelse.

En undersøgelse kan omfatte samtaler og inspektioner af lokaler, og de klassificeres under en af følgende tre kategorier:

  • Interne undersøgelser: Det drejer sig om administrative undersøgelser inden for EU's institutioner og organer, som har til formål at afsløre svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, der påvirker EU's økonomiske interesser, bl.a. alvorlige tilfælde af tilsidesættelse af arbejdsmæssige forpligtelser.
  • Eksterne undersøgelser: Det drejer sig om administrative undersøgelser uden for EU's institutioner og organer, der har til formål at afsløre svig og andre uregelmæssigheder hos fysiske eller juridiske personer. Sager klassificeres som eksterne, når OLAF udfører størstedelen af undersøgelsesarbejdet.
  • Koordinationssager: OLAF bidrager til undersøgelser, der udføres af nationale myndigheder eller andre afdelinger inden for EU, ved at lette indsamling og udveksling af oplysninger og kontakter.

Efter en undersøgelse anbefaler OLAF, at EU-institutionerne og de berørte nationale regeringer handler. Dette omfatter sædvanligvis efterforskning og tilbagesøgning af midler eller andre disciplinære og administrative foranstaltninger. OLAF overvåger så, hvordan disse anbefalinger gennemføres. 

Retningslinjer for undersøgelsesprocedurerne for OLAF's ansatte
Forvaltningsplan for 2023 
Strategisk plan for 2020-2024
Årlig aktivitetsrapport 2021