Glavni sadržaj
European Anti-Fraud Office
Prijavite prijevaru

Što radimo

Koja je OLAF-ova misija

Iz proračuna Europske unije financira se niz raznih programa i projekata koji poboljšavaju život građana u EU-u, a i šire. Nepravilno korištenje sredstava iz proračuna EU-a ili utaja poreza, carina i pristojbi kojima se financira taj proračun izravno šteti europskim građanima i dovodi u pitanje cijeli europski projekt.

OLAF ispunjava svoju misiju:

  • provođenjem neovisnih istraga prijevara i korupcije povezanih sa sredstvima EU-a kako bi osigurao da se sav novac poreznih obveznika EU-a koristi za projekte koji doprinose zapošljavanju i rastu u Europi
  • istraživanjem teških povreda dužnosti među osobljem i članovima institucija EU-a, čime jača povjerenje građana u institucije EU-a
  • dosljednim provođenjem politike EU-a za borbu protiv prijevara.

Što OLAF istražuje

OLAF može istraživati predmete povezane s prijevarom, korupcijom i drugim kaznenim djelima koja štete financijskim interesima EU-a, a odnose se na:

  • sve rashode EU-a, pri čemu su glavne kategorije rashoda strukturni fondovi, fondovi za poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj, izravni rashodi i vanjska pomoć
  • određeni dio prihoda EU-a, uglavnom carine
  • sumnje na teške povrede dužnosti među osobljem i članovima institucija EU-a.

Tijek OLAF-ove istrage

Informacije o mogućim prijevarama i nepravilnostima OLAF prima iz raznih izvora. U većini slučajeva proizlaze iz kontrola koje provode osobe nadležne za upravljanje sredstvima EU-a u europskim institucijama ili u državama članicama.

Svi navodi koje OLAF zaprimi prolaze početnu procjenu kako bi se utvrdilo jesu li u njegovoj nadležnosti i ispunjavaju li kriterije za otvaranje istrage.

Istrage mogu uključivati razgovore i inspekcijske preglede prostora, a razvrstavaju se u sljedeće tri kategorije:

  • interne istrage: administrativne istrage unutar institucija i tijela EU-a u svrhu otkrivanja prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima Europske unije, uključujući i teške povrede dužnosti
  • vanjske istrage: administrativne istrage izvan institucija i tijela EU-a u svrhu otkrivanja prijevara i drugih nepravilnosti koje su počinile fizičke ili pravne osobe; predmeti su razvrstani kao vanjske istrage u kojima OLAF provodi većinu istražnih radnji
  • koordinacijski predmeti: OLAF doprinosi istragama koje provode nacionalna tijela ili druge službe EU-a tako što omogućuje prikupljanje i razmjenu informacija i kontakata.

Nakon zaključenja istrage OLAF preporučuje mjere koje institucije EU-a i nacionalna tijela trebaju provesti. To obično uključuje pokretanje kaznenih istraga, povrate sredstava i druge disciplinske i administrativne mjere. OLAF potom nadzire provedbu preporučenih mjera. 

Smjernice o istražnim postupcima za osoblje OLAF-a
Plan upravljanja za 2023. 
Strateški plan za razdoblje 2020. – 2024.
Godišnje izvješće o radu za 2021.