Gå til hovedindholdet
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har mistanke om, at EU-midler er blevet anvendt ulovligt. Hvad kan jeg gøre?
Kontakt OLAF – Vi modtager gerne information fra enhver, der har mistanke om svig eller korruption med EU's offentlige finanser. Har du mistanke om svig, kan du anmelde det på de måder, der er angivet nedenfor. Dine oplysninger vil blive behandlet strengt fortroligt. Du behøver ikke have samlet beviser. Det er OLAF's opgave.

Hvordan kontakter jeg OLAF?
Du kan:

 • anmelde svig online
 • send os en besked
 • skrive til: Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Undersøgelser og operationer, 1049 Bruxelles, Belgien

Hvilke sprog kan jeg kontakte OLAF på?
Du kan kontakte OLAF på et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog.

Kan jeg anmelde svig anonymt?
Ja. OLAF vil bestræbe sig på at efterkomme dit ønske om anonymitet.
Men vi kan dog ikke garantere din anonymitet, hvis sagen går videre til nationale eller disciplinære myndigheder.
EU-ansatte, der ønsker at videregive information om uregelmæssigheder i deres egen afdeling (informanter) kan få særlig beskyttelse.

Hvornår bør jeg kontakte OLAF, og hvilke oplysninger skal jeg give?
Jo tidligere, desto bedre. Sager kan blive forældede, og man kan miste afgørende oplysninger, hvis OLAF ikke informeres straks. Vi vil gerne vide, hvem du mistænker, og for hvad. Hvis du ligger inde med dokumenter til støtte for din påstand, såsom korrespondance eller fakturer, bør du også sende dem med.
Vent ikke med at anmelde din mistanke, fordi du mangler dokumentation. OLAF har ansat hold af eksperter, der er uddannet til at efterforske svig, selv når der er meget få oplysninger at arbejde ud fra. Anmeld det, hvis du har mistanke om svig.

Hvad hvis en EU-ansat tilbydes bestikkelse?
Har du mistanke om, at de rette procedurer ikke er blevet anvendt i forbindelse med tildeling af offentlige kontrakter? Er du bekymret over store gaver, der tilbydes til gengæld for oplysninger? Eller tror du, der er blevet givet ulovlig støtte eller begået underslæb? Så kontakt OLAF.

Hvad menes præcist med "EU-ansat"?
EU-ansatte er embedsmænd (fastansatte, midlertidigt ansatte, lokale agenter og kontraktansatte), der arbejder for:

 • Europa-Parlamentet
 • Rådet for Den Europæiske Union
 • Det Europæiske Råd
 • Formandskabet
 • Europa-Kommissionen
 • EU-Domstolen
 • Revisionsretten
 • Den Europæiske Centralbank
 • EU-agenturer
 • EU-repræsentationer
 • EU-delegationer.

NB: OLAF har ansvaret for efterforskning af svig, korruption og finansielle uregelmæssigheder begået af ansatte i disse EU-institutioner.

Hvilke sanktioner kan OLAF pålægge?
OLAF har ingen domsmyndighed. Det er en administrativ undersøgelsesenhed og kan kun komme med henstillinger på basis af sin efterforskning. OLAF kan foreslå opfølgningsforanstaltninger og anmode europæiske og nationale myndigheder om at samarbejde.
Finansielle:OLAF og Europa-Kommissionen kan beslutte, at ulovligt udbetalte midler skal geninddrives.
Juridiske: Hvis der er bevis for en potentiel kriminel handling, sender OLAF en rapport til de relevante nationale myndigheder med anbefaling om retsforfølgning.
Disciplinære: Hvis en EU-ansat har forbrudt sig mod de professionelle adfærdsstandarder, forelægges sagen for et disciplinærpanel. Europa-Kommissionen har en nul-tolerance-politik.
Administrative: OLAF kan anbefale ændring af procedurer, der er sårbare over for svig (f.eks. betingelser for besvarelse af en indkaldelse af forslag).

Hvordan arbejder OLAF med Kommissionens undersøgelses- og disciplinærkontor (IDOC)?
IDOC og OLAF supplerer hinanden: begge kontorer udfører uafhængig intern efterforskning/undersøgelser inden for Kommissionen.

 • OLAF beskæftiger sig med alvorlige mistanker om embedsforseelser i alle EU's institutioner/organer/agenturer, herunder sager med en finansiel indvirkning på EU's budget.
 • IDOC beskæftiger sig med andre tilfælde af embedsforseelser og sager, der skader Kommissionens omdømme, udelukkende inden for Kommissionen. OLAF sender sager, der kræver disciplinære sanktioner, videre til IDOC.