Preskoči na glavno vsebino
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije

Naše delo

Poslanstvo urada OLAF

Evropska unija financira številne programe in projekte, ki izboljšujejo življenje ljudi v EU in drugod. Nepravilna poraba sredstev iz proračuna EU in izogibanje plačilu davkov, dajatev ali prispevkov, iz katerih se financira proračun EU, neposredno oškodujeta državljane EU in slabita celotni evropski projekt.

Urad OLAF izpolnjuje svoje naloge na naslednje načine:

  • opravlja neodvisne preiskave goljufij in korupcije v zvezi s sredstvi EU za zagotovitev, da se denar vseh davkoplačevalcev EU uporabi za projekte, ki lahko ustvarijo delovna mesta in rast v Evropi;
  • s preiskovanjem hujših kršitev, ki jih storijo uslužbenci EU in člani institucij EU, prispeva h krepitvi zaupanja državljanov in državljank v institucije EU;
  • razvija premišljeno politiko EU za boj proti goljufijam.

Kaj lahko preiskuje urad OLAF

Urad OLAF preiskuje zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kršitvami, ki škodijo finančnim interesom EU in zadevajo:

  • vse odhodke EU: glavne kategorije odhodkov so strukturni skladi, kmetijski skladi in skladi za razvoj podeželja, neposredni odhodki in zunanja pomoč,
  • nekatera področja prihodkov EU, predvsem carine,
  • sum hujših kršitev v ravnanju osebja in članov institucij EU.

Preiskovalni postopki urada OLAF

Urad OLAF prejema prijave sumljivega ravnanja in morebitnih goljufij iz različnih virov. Večinoma so informacije posledica kontrol organov, pristojnih za upravljanje sredstev v evropskih institucijah ali državah članicah.

Urad pri vsaki prijavi najprej opravi predhodno presojo in preveri, ali sodi v pristojnosti Urada in ali izpolnjuje merila za začetek preiskave.

Preiskave lahko vključujejo razgovore in inšpekcijske preglede prostorov in se razvrščajo v eno od naslednjih treh kategorij:

  • notranje preiskave: upravne preiskave v institucijah in organih EU, katerih namen je razkriti goljufije, korupcijo in druge oblike nezakonitega ravnanja, ki škoduje finančnim interesom Evropske unije, vključno s hujšimi nepravilnostmi pri opravljanju službenih dolžnosti;
  • zunanje preiskave: upravne preiskave zunaj institucij in organov EU, katerih namen je razkriti goljufije in drugo nezakonito ravnanje fizičnih in pravnih oseb. Zadeve veljajo za zunanje preiskave, kadar urad opravi večino preiskovalnega dela;
  • koordinacija: urad sodeluje pri preiskavah, ki jih izvedejo pristojni organi držav članic ali drugi organi EU, in sicer pri zbiranju in izmenjavi informacij in kontaktnih podatkov;

urad OLAF po končani preiskavi priporoča ukrepanje institucijam EU in nacionalnim vladam, ki jih to zadeva: to običajno vključuje uvedbo kazenskih preiskav, izterjavo sredstev ali druge disciplinske in upravne ukrepe. Urad nato spremlja izvajanje teh priporočil. 

Smernice za preiskovalne postopke za osebje urada OLAF
Načrt upravljanja 2023 
Strateški načrt 2020–2024
Letno poročilo o dejavnostih za leto 2021