Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijavite prijevaru

Najčešća pitanja

Sumnjam da se novac EU-a koristi na nepošten način. Što mogu učiniti?

Kontaktirajte OLAF – dobrodošle su informacije od svakoga tko sumnja da prijevara ili korupcija utječu na javne financije EU-a. Ako sumnjate na prijevaru, možete je prijaviti na načine navedene u nastavku, a vaše ćemo informacije tretirati kao povjerljive. Ne morate imati prikupljene dokaze. To je uloga OLAF-a.

Kako mogu kontaktirati OLAF?

Možete:

Na kojim se jezicima mogu obratiti OLAF-u?

Za obraćanje OLAF-u možete koristiti bilo koji od 24 službena jezika EU-a.

Mogu li anonimno prijaviti prijevaru?

Da. Prijevaru možete anonimno prijaviti OLAF-u.
OLAF će učiniti sve da poštuje vašu želju da ostanete anonimni.
Međutim, ne može se jamčiti anonimnost ukoliko je predmet proslijeđen nacionalnim ili stegovnim tijelima.
Osoblje EU-a koje želi proslijediti informacije o nepravilnostima u vlastitom odjelu (zviždači) mogu dobiti posebnu zaštitu.

Kada da kontaktiram OLAF i koje informacije trebam priložiti?

Što prije, to bolje. Predmeti mogu pasti u zastaru, a ključne informacije mogu se izgubiti, ukoliko se OLAF ne obavijesti brzo. Želimo znati koga sumnjičite i s kojim razlogom. Ukoliko imate bilo kakve dokumente kojima biste podržali vašu tvrdnju, npr. dopisivanje ili fakture, molimo vas da ih također priložite.
Nemojte dopustiti da zbog nedostatka dokaza odgađate prijavljivanje vaših sumnji. OLAF zapošljava timove stručnjaka osposobljenih da istraže prijevaru čak i kada postoji vrlo malo informacija. Ukoliko sumnjate na prijevaru, prijavite je.

Što učiniti ukoliko je dužnosniku EU-a ponuđeno mito?

Molimo obratite se OLAF-u ako sumnjate da nisu ispoštovana pravila za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ako ste zabrinuti zbog raskošnih darova nuđenih za informacije ili smatrate da su subvencije nezakonito stečene ili pronevjerene.

Što se točno podrazumijeva pod „dužnosnik EU-a”?

Dužnosnici EU-a državni su službenici (stalni službenici, privremeno osoblje, lokalno osoblje, ugovorno osoblje) koji rade za:

 • Europski parlament
 • Vijeće EU-a
 • Europsko vijeće
 • Predsjedništvo
 • Europsku komisiju
 • Sud EU-a
 • Revizorski sud
 • Europsku središnju banku
 • Agencije EU-a
 • Predstavništva EU-a
 • Delegacije EU-a.

Napomena: OLAF je odgovoran za istrage prijevara, korupcije i financijskih nepravilnosti koje su počinili oni koji rade za navedene institucije Europske unije.

Kakve kazne može izreći OLAF?

OLAF je administrativna i istražna služba. Nakon vlastitih istraga, može samo preporučiti mjere koje bi trebale poduzeti EU ili nacionalna tijela.

Financijske: OLAF preporučuje povrat zloupotrijebljenih sredstava.
Pravosudne: Ukoliko postoje dokazi o potencijalnom kaznenom djelu, OLAF će poslati svoje izvješće mjerodavnim državnim tijelima preporučujući pravni postupak
Stegovne: Ukoliko su prekršena pravila profesionalnog ponašanja od strane dužnosnika EU-a, predmet će biti proslijeđen stegovnoj komisiji. Europska komisija provodi politiku nulte tolerancije.
Administrativne: OLAF može preporučiti promjene u postupcima koji su podložni prijevarama (npr. uvjeti za odgovaranje na poziv za podnošenje prijedloga)

Kako OLAF surađuje s Uredom Komisije za istražne radnje i stegovne postupke (IDOC)?

IDOC i OLAF se nadopunjuju: oba ureda provode neovisne interne istrage/ispitivanja unutar Komisije.

 • OLAF se bavi ozbiljnim sumnjama povezanim s neprofesionalnim ponašanjemu svim institucijama/tijelima/agencijama EU-a, uključujući slučajeve s financijskim utjecajem na proračun EU-a.
 • IDOC se bavi ostalim slučajevima neprofesionalnog ponašanja i slučajevima koji utječu na ugled Komisije, isključivo u okviru Komisije. OLAF prosljeđuje IDOC-u slučajeve koji zahtijevaju stegovne mjere.