Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijavite prijevaru
Dobro došli u OLAF!

Možete nam prijaviti prijevare koje utječu na javna sredstva EU-a i teške povrede dužnosti koje počini osoblje EU-a. Možete nam se obratiti anonimno na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a.

OLAF istražuje prijevare povezane s proračunom EU-a, korupciju i ozbiljne prekršaje unutar europskih institucija te za Europsku komisiju izrađuje politiku borbe protiv prijevara.

U fokusu

Two figures holding a money bag, in a circle of the 12 starts symbolizing the EU

Program Unije za borbu protiv prijevara

Iz Programa Unije za borbu protiv prijevara financiraju se mjere usmjerene na sprječavanje i borbu protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima EU-a. Mjere prihvatljive za financiranje uključuju tehničku i operativnu podršku istragama, specijalizirana osposobljavanja, istraživačke aktivnosti te se provode zahvaljujući bespovratnim sredstvima i ugovorima.

Woman holding a report next to shelves filled with other reports

Izvještaji

Godišnja izvješća o prošlogodišnjim aktivnostima za suzbijanje prijevara povezanih s fondovima EU-a objavljuju se svake godine, a obuhvaćaju aktivnosti i uspješnost na razini OLAF-a (Izvješće OLAF-a) i država članica EU-a (izvješće PIF).

Man holding a shield trying to prevent large domino pieces from falling

Sprječavanje prijevara

Na temelju stečenoga znanja i iskustva, OLAF pomaže tijelima nadležnima za upravljanje fondovima EU-a – unutar i izvan EU-a – u razumijevanju vrsta prijevara, trendova, prijetnji i opasnosti, te u zaštiti financijskih interesa EU-a sprječavanjem svih vrsta prijevara.

Prijavite prijevaru

Društveni mediji

Događanja