Glavni sadržaj
European Anti-Fraud Office
Prijavite prijevaru

Povijest

Europski ured za borbu protiv prijevara poznat je i kao OLAF, što je pokrata za njegovo ime na francuskom jeziku: Office de Lutte Anti-Fraude.

2021. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) započeo je s radom 1. lipnja EPPO je novi neovisni ured javnog tužiteljstva u EU-u. OLAF surađuje s EPPO-om pružanjem informacija, analiza, stručnog znanja i operativne potpore.
2020.

U prosincu je donesena revidirana Uredba br. 883/2013 (tzv. Uredba o OLAF-u). U njoj je utvrđeno kako će se OLAF u radu međusobno dopunjavati s tužiteljima u Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) kako bi se financijska sredstva EU-a dobro zaštitila.

OLAF je u lipnju prošao znatnu reorganizaciju. Nova struktura unutarnje organizacije: 

  • povezuje znanje OLAF-a u strategiji za borbu protiv prijevara s obavještajnim podacima prikupljenima u njegovim istragama i operacijama
  • omogućuje fleksibilnost i primjereno određivanje prioriteta istraga i strateških zadaća
  • poboljšava odnose s dionicima, komunikaciju i informativne aktivnosti
  • jača stratešku ulogu analize podataka i obavještajnih podataka u OLAF-u
  • može se pravodobno prilagoditi operacijama EPPO-a.
2019. Komisija je u travnju donijela novu strategiju za borbu protiv prijevara radi još boljeg otkrivanja, sankcioniranja i sprečavanja prijevara. Nova strategija teži većoj dosljednosti i boljoj koordinaciji u borbi protiv prijevara među različitim službama Komisije. Njezin je cilj i ojačati Komisijin korporativni nadzor nad pitanjima prijevara jačanjem savjetodavne i nadzorne uloge Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF). 

2018.

Ville Itälä imenovan je glavnim direktorom OLAF-a.
2017.

EU je u studenome donio Uredbu (EU) 2017/1939 o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), neovisnog i decentraliziranog ureda tužiteljstva Europske unije koji je nadležan za istragu, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela na štetu proračuna EU-a. Njome se uvodi sustav podijeljene nadležnosti između EPPO-a i nacionalnih tijela u rješavanju takvih slučajeva.

EU je u srpnju donio Direktivu o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima („Direktiva PIF”). Njezin je cilj jači i usklađeniji sustav s minimalnim zajedničkim pravilima za borbu protiv kaznenih djela koja štete proračunu EU-a. Osim toga, primjena kaznenog prava, financijski interesi EU-a i novac poreznih obveznika mogu se bolje zaštititi u cijelom EU-u.

2015.

Nakon organizacijskog restrukturiranja Junckerove komisije, Glavna uprava za gospodarske i financijske poslove (GU ECFIN) od OLAF-a preuzela je nadležnost u području zaštite eura.

2013.

Uredba br. 883/2013 o OLAF-ovim istragama stupila je na snagu 1. listopada 2013. Donijela je znatne promjene u radu OLAF-a i njegovim odnosima s različitim dionicima. Uredbom se dodatno definiraju prava osoba obuhvaćenih istragom, uvodi godišnja razmjena stajališta između OLAF-a i institucija EU-a te se zahtijeva da svaka država članica odredi koordinacijsku službu za borbu protiv prijevara.
 
Izdane su smjernice o istražnim postupcima

2012.

U OLAF-ovu unutarnju organizaciju i istražne postupke 1. veljače 2012. uvedene su znatne promjene, uglavnom da se ojača njegova istražna funkcija i doprinos politikama u području borbe protiv prijevara.

2011.

Donesena je nova strategija Europske komisije

Giovanni Kessler imenovan je glavnim direktorom OLAF-a.

2010.

OLAF je uveo novi internetski alat, sustav za obavješćivanje o prijevarama (FNS), kojim građanima omogućuje prosljeđivanje informacija o mogućoj korupciji i prijevari putem interneta.

2006.

OLAF je 2006. prvi put sam proveo toliko istraga da se njihov broj izjednačio s brojem slučajeva u kojima je pomagao tijelima država članica.

Provedena je velika unutarnja reorganizacija OLAF-a s težištem na njegovu operativnom radu, poboljšanju komunikacije unutar Ureda i jačanju njegova upravljanja.

2004.

Europska zajednica uvela je program „Hercule” kako bi promicala aktivnosti povezane sa zaštitom svojih financijskih interesa.

2000.

Franz-Hermann Brüner imenovan je prvim glavnim direktorom OLAF-a.

1999.

Nakon događaja koji su doveli do ostavke Santerove Komisije, podneseni su prijedlozi za osnivanje novog tijela za borbu protiv prijevara (OLAF) s većim istražnim ovlastima. Ti su prijedlozi rezultirali:

1995.

UCLAF je dobio ovlasti za pokretanje istraga na vlastitu inicijativu na temelju informacija iz različitih izvora. Svi su odjeli Komisije bili dužni obavijestiti UCLAF o svim slučajevima sumnje na prijevaru u područjima njihove nadležnosti.

1993.

UCLAF-ove ovlasti postupno su se povećale prema preporukama Europskog parlamenta.

1988.

Radna skupina „Jedinica za koordinaciju sprečavanja prijevara” (UCLAF) osnovana je u okviru Glavnog tajništva Europske komisije. UCLAF je radio uz nacionalne službe za borbu protiv prijevara i pružao koordinaciju i pomoć potrebne za rješavanje slučajeva transnacionalnih organiziranih prijevara.