Direct naar de inhoud
European Anti-Fraud Office
Fraude melden
Perscommuniqué2 juni 2015Europees Bureau voor fraudebestrijdingLeestijd: 4 min

OLAF in 2014: sterke onderzoeksprestaties met concrete resultaten voor de Europese belastingbetaler

02/06/2015

PERSBERICHT N°7/2015
2 juni 2015
PDF version 

In 2014 heeft het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) uitstekende resultaten behaald in de strijd tegen fraude in heel Europa. OLAF rondde een groot aantal onderzoeken af en slaagde erin de totale onderzoeksduur verder in te korten. Daarbij werd, bezien over een periode van ruim vijf jaar, een recordaantal aanbevelingen gegeven. Deze aanbevelingen hadden betrekking op de terugvordering van 901 miljoen EUR, een bedrag dat geleidelijk naar de EU-begroting moet terugvloeien om andere projecten te helpen financieren en. De vandaag gepresenteerde resultaten van 2014 bevestigen dat OLAF de afgelopen jaren steeds efficiënter is gaan werken en tastbare resultaten voor de Europese belastingbetaler heeft gerealiseerd.

"OLAF heeft als missie fraude met EU-middelen op te sporen, te onderzoeken en een halt toe te roepen. Ons werk levert concrete resultaten op. Het leidt ertoe dat het geld van de Europese belastingbetaler wordt gebruikt waarvoor het in de eerste plaats bedoeld is: werkgelegenheid en groei in Europa scheppen", aldus Giovanni Kessler, directeur-generaal van OLAF, op een persconferentie vandaag. "De resultaten van onze onderzoeksactiviteit in 2014 zijn een bevestiging van de goede prestaties, zoals gerapporteerd vorig jaar door OLAF. Wij hebben ons geconcentreerd op die zaken waar onze interventie het meest nodig is en een echte meerwaarde kan betekenen — op complexe onderzoeken op gebieden zoals de structuurfondsen, douane, smokkel, handel en buitenlandse hulp. In deze zaken zullen aanzienlijke sommen naar de EU-begroting terugvloeien."

Voornaamste resultaten betreffende OLAF-onderzoeken in 2014:

  • OLAF ontving 1417 meldingen van vermoedelijke fraude, het grootste aantal ooit in zijn bestaan. Deze hogere instroom van informatie betekent niet noodzakelijkerwijs dat de fraude in Europa is toegenomen, maar weerspiegelt het toegenomen vertrouwen van burgers, instellingen en andere partners in de onderzoekscapaciteiten van OLAF.
  • OLAF is er desondanks in geslaagd de inkomende meldingen op korte tijd — gemiddeld binnen 2 maanden — te beoordelen alvorens te beslissen om een zaak al dan niet voort te zetten. De afgelopen drie jaar heeft OLAF de duur van de selectiefase met 70 % ingekort ten opzichte van voorgaande jaren.
  • OLAF heeft een groot aantal onderzoeken geopend, nl. 234. Dit bevestigt de trend van de voorbije drie jaar, waarin OLAF zijn onderzoekscapaciteit aanzienlijk heeft versterkt. OLAF leidt thans gemiddeld 60% meer onderzoeken in dan vóór de reorganisatie van 2012.
  • Er werden 250 onderzoeken afgesloten. De gemiddelde onderzoeksduur is verminderd tot 21 maanden, wat het kortste is in meer dan vijf jaar. Door de verhoogde doeltreffendheid is de kans dat OLAF-zaken tastbare resultaten op het terrein opleveren groter geworden. Op vraag van belanghebbenden maakt OLAF dit jaar een uitsplitsing van de afgesloten onderzoeken per lidstaat en per instelling.
  • OLAF heeft 397 aanbevelingen gedaan voor, financiële, justitiële, administratieve of tuchtrechtelijke maatregelen door de bevoegde autoriteiten, het hoogste aantal in vijf jaar.
  • In 2014 heeft OLAF eveneens voor een recordbedrag in ruim vijf jaar, te weten 901 miljoen euro, aanbevelingen gedaan om geldsommen terug te vorderen ten gunste van de EU-begroting. Dit bedrag zou geleidelijk naar de EU-begroting moeten terugvloeien om andere projecten te helpen financieren.

De bijdrage van OLAF aan het EU-fraudebestrijdingsbeleid

OLAF voert zijn onderzoekstaken weliswaar in volledige onafhankelijkheid uit, maar werkt tevens actief mee aan de wetgevende initiatieven van de Commissie ter bescherming van de financiële belangen van de EU tegen fraude en corruptie. In 2014 heeft OLAF een bijdrage geleverd aan de onderhandelingen over de instelling van een Europees openbaar ministerie (EPPO), aan die over de richtlijn betreffende de bescherming van de financiële belangen van de EU en aan de wetgeving ter versterking van een doeltreffende douanesamenwerking.

OLAF heeft daarnaast administratieve regelingen getroffen met verscheidene EU-instellingen en andere partners, zoals de Europese Commissie, de Europese dienst voor extern optreden, de Wereldbank, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, het Controlebureau voor Intern Onderzoek van de VN en het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids en malaria. Dergelijke regelingen moeten de samenwerkingsprocedures en de uitwisseling van informatie van OLAF met de betrokken instanties sneller, gemakkelijker en transparanter maken, en het wereldwijde optreden tegen fraude en corruptie, die vaak de nationale grenzen overschrijden, bevorderen.

Het volledige rapport vindt u hier.

OLAF: missie, opdracht en bevoegdheden

OLAF heeft als missie fraude met EU-gelden op te sporen, te onderzoeken en een halt toe te roepen.

Daartoe:
• onderzoekt OLAF op onafhankelijke wijze fraude en corruptie waarmee geld van de EU is gemoeid, om te waarborgen dat het geld van de Europese belastingbetalers volledig terechtkomt bij projecten om de schepping van werkgelegenheid en groei in Europa te stimuleren;
• draagt OLAF bij tot het versterken van het vertrouwen van de burgers in de instellingen van de EU door wangedrag van leden en personeel van de EU-instellingen te onderzoeken;
• ontwikkelt OLAF een solide fraudebestrijdingsbeleid van de EU.

In het kader van zijn onderzoekstaak kan OLAF onafhankelijk aangelegenheden onderzoeken die verband houden met fraude, corruptie en andere strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden en betrekking hebben op:
• alle uitgaven van de EU: de belangrijkste uitgavencategorieën zijn de structuurfondsen,de fondsen voor landbouw en plattelandsontwikkeling, de directe uitgaven en externe steun;
• sommige onderdelen van de EU-ontvangsten, met name de douanerechten;
• vermoedens van wangedrag van leden en personeel van de instellingen van de EU.

Nadere informatie:
Alina BUREA 
Woordvoerder 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Tel.: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Bijzonderheden

Datum publicatie
2 juni 2015
Auteur
Europees Bureau voor fraudebestrijding
News type
  • OLAF press release