Gå til hovedindholdet
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig
Pressekommuniké2. juni 2015Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

OLAF i 2014: Stærkt efterforskningsarbejde giver håndgribelige resultater til gavn for EU's skatteydere

02/06/2015

PRESSEMEDDELELSE NR. 7/2015
02.06.2015
PDF version 

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har i 2014 opnået fremragende resultater inden for bekæmpelsen af svig i Europa. OLAF har bl.a. gennemført et stort antal efterforskninger og samtidig afkortet efterforskningernes samlede varighed. Kontoret har desuden sat rekord i antallet af fremsatte anbefalinger set over en periode på fem år. Kontoret anbefalede således at inddrive 901 mio. EUR, som gradvist bør returneres til EU-budgettet, således at de kan bidrage til finansieringen af andre projekter. Resultaterne for 2014, der blev fremlagt i dag, bekræfter, at OLAF er blevet stadig mere lønsomt over de senere år og skaber håndgribelige resultater til gavn for EU's skatteydere.

"Det er OLAF's mission at afsløre, undersøge og stoppe svindel med EU-midler. Vores arbejde giver konkrete resultater. Det sikrer, at skatteydernes penge bruges til det formål, de oprindeligt var tiltænkt, nemlig til at skabe beskæftigelse og vækst i Europa", sagde OLAF's generaldirektør, Giovanni Kessler, på pressemødet i dag. "Resultaterne af vores efterforskningsaktiviteter i 2014 bekræfter den stærke præstation, som OLAF rapporterede om sidste år. Vi har koncentreret os om de sager, hvor der er mest brug for vores indgriben, og som kan skabe merværdi, dvs. komplekse efterforskninger på områder såsom strukturfondene, told, smugling, handel og bistand til tredjelande. Disse sager vil indebære store tilbagebetalinger til EU-budgettet."

OLAF's efterforskningsarbejde i 2014: De vigtigste resultater

  • OLAF modtog i 2014 det højeste antal anmeldelser af mulig svindel siden kontorets oprettelse, nemlig 1 417. Denne stigning betyder ikke nødvendigvis, at antallet af sager i Europa er stigende, men viser, at borgere, institutioner og andre partnere har fået større tillid til OLAF's efterforskningsarbejde.
  • Trods den øgede mængde indkomne oplysninger lykkedes det fortsat for OLAF at holde den indledende sagsbehandlingstid, dvs. den tid, der går, inden det besluttes, om der er grundlag for at fortsætte med sagen eller ej, meget kort – nemlig i gennemsnit under 2 måneder. I løbet af de seneste tre år har OLAF således forkortet denne periode med 70 % sammenlignet med tidligere år.
  • OLAF indledte et stort antal efterforskninger, nemlig 234. Dette bekræfter den tendens, der er rapporteret de sidste tre år, hvor OLAF har styrket sit efterforskningsarbejde betydeligt. OLAF indleder nu i gennemsnit 60 % flere efterforskninger end før reorganiseringen i 2012.
  • Der blev afsluttet i alt 250 efterforskninger, hvis gennemsnitlige varighed faldt til 21 måneder. Det er den korteste gennemsnitlige varighed, der er rapporteret i over fem år. Ved at gennemføre efterforskningerne mere effektivt øges sandsynligheden for, at OLAF's sager fører til håndgribelige resultater i marken. For at komme interesseparterne i møde fremlægger OLAF i år også en oversigt over efterforskningerne fordelt på hhv. medlemsstater og institutioner.
  • OLAF fremsatte 397 anbefalinger til, hvordan de kompetente myndigheder kan sikre opfølgningen på det finansielle, retslige, administrative og disciplinære område, hvilket er det højeste antal i fem år.
  • I 2014 anbefalede OLAF også, at der blev foretaget tilbagebetalinger til EU-budgettet i størrelsesordenen 901 mio. EUR, hvilket er det højeste beløb i over fem år. Disse midler bør gradvist returneres til EU-budgettet, således at de kan bidrage til finansieringen af andre projekter.

OLAF's bidrag til EU's politikker om bekæmpelse af svig

Selv om OLAF fortsat er fuldt uafhængig for så vidt angår den efterforskningsmæssige dimension, bidrager kontoret også aktivt til Europa-Kommissionens lovgivningsinitiativer om beskyttelse af EU's finansielle interesser mod svig og korruption. I 2014 bidrog OLAF således til forhandlingerne om oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed, forhandlingerne vedrørende direktivet om beskyttelse af EU's finansielle interesser samt til lovgivning om et mere effektivt toldsamarbejde.

OLAF indgik også administrative aftaler med adskillige EU-institutioner og andre partnere såsom Europa-Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, Verdensbanken, FN's udviklingsprogram, FN's Interne Overvågningskontor og Den Globale Fond til Bekæmpelse af Aids og Malaria. Sådanne aftaler vil give OLAF adgang til hurtigere, nemmere og mere gennemsigtige samarbejdsprocedurer samt informationsudveksling med sådanne organer og sætte skub i den globale indsats mod svig og korruption, der ofte har grænseoverskridende karakter.

Hele rapporten kan læses her.

OLAF's mission, mandat og kompetencer:

Det er OLAF's mission at afsløre, undersøge og stoppe svindel med EU-midler.

OLAF opfylder sin mission ved at:
• gennemføre uafhængige efterforskninger af svig og korruption, der omfatter EU-midler, med henblik på at sikre at alle skatteydernes penge når frem til projekter, der fremmer beskæftigelsen og væksten i Europa
• bidrage til at styrke borgernes tillid til EU's institutioner gennem efterforskning af sager om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne
• udarbejde en sund EU-politik til bekæmpelse af svig.

Som uafhængig efterforskningsenhed kan OLAF efterforske sager om svig, korruption og andre handlinger, der skader EU's finansielle interesser, og som vedrører:
• alle EU's udgifter: de vigtigste udgiftsområder er strukturfondene, landbrugspolitikken, landdistriktsudviklingsfondene, de direkte udgifter og bistand til tredjelande
• visse aspekter af EU's indtægter, primært told
• mistanker om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne.

Yderligere oplysninger:
Alina BUREA 
Talskvinde 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 
Telefon: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Detaljer

Publikationsdato
2. juni 2015
Forfatter
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
News type
OLAF press release