Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Tlačové komuniké2. júna 2015Európsky úrad pre boj proti podvodomOdhadovaný čas čítania: 5 min

Veľká výkonnosť vyšetrovania úradu OLAF v roku 2014 prinesie daňovníkom EÚ hmatateľné výsledky

02/06/2015

TLAČOVÁ SPRÁVA č. 7/2015
02.06.2015
PDF version 

V roku 2014 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dosiahol vynikajúce výsledky v boji proti podvodom v celej Európe. Úrad OLAF uzavrel veľký počet vyšetrovaní, pričom zároveň pokračoval v trende skracovania ich celkového trvania. V priebehu piatich rokov vydal rekordný počet odporúčaní. Úrad OLAF odporučil vymáhanie sumy 901 miliónov EUR, ktorá by sa mala postupne vrátiť do rozpočtu EÚ a napomôcť financovanie iných projektov. Výsledky vykázané za rok 2014, ktoré sa dnes predkladajú, potvrdzujú, že efektívnosť úradu OLAF v posledných rokoch rástla, čo znamená hmatateľný prínos pre daňovníkov EÚ.

„Poslaním OLAF-u je odhaľovať, vyšetrovať a zastaviť podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ. Naša práca prináša konkrétne výsledky. Zabezpečuje, aby sa peniaze daňovníkov EÚ použili na účely, na ktoré boli pôvodne určené, v záujme vytvárania pracovných miest a rastu v Európe,“ uviedol v tejto súvislosti generálny riaditeľ úradu OLAF Giovanni Kessler na dnešnej tlačovej konferencii. „Výsledky našej vyšetrovacej činnosti v roku 2014 potvrdzujú veľkú výkonnosť, ktorú OLAF vykázal už minulý rok. Zamerali sme sa na také prípady, v ktorých je zásah z našej strany najviac potrebný a môže znamenať skutočnú pridanú hodnotu – teda na zložité vyšetrovania v oblastiach, ako sú štrukturálne fondy, colné záležitosti, pašovanie, obchod a vonkajšia pomoc. Tieto prípady prispejú k tomu, že do rozpočtu EÚ sa vymôžu významné sumy.“

Výsledky vyšetrovania úradu OLAF v roku 2014: hlavné výsledky

  • Úradu OLAF bolo doručených najviac podozrení z možných podvodov od jeho založenia. Konkrétne išlo o 1417 podaní. Tento výraznejší nárast počtu prijatých oznámení nevyhnutne neznamená, že podvody v Európe sa rozmohli, ale vyjadruje skôr narastajúcu dôveru, ktorú občania, inštitúcie a iní partneri vkladajú do vyšetrovacích schopností úradu OLAF.
  • Napriek tomuto vyššiemu počtu podaní sa úradu OLAF darilo aj naďalej posudzovať prichádzajúce podozrenia v krátkom čase (v priemere za 2 mesiace), než rozhodol o tom, či sa ten-ktorý prípad začne vyšetrovať. Za posledné tri roky úrad OLAF skrátil trvanie tejto selektívnej fázy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi o 70 %.
  • Úrad OLAF začal veľký počet vyšetrovaní – 234. Potvrdzuje to trend zaznamenaný v posledných troch rokoch, keď OLAF značne posilnil svoje vyšetrovacie kapacity. OLAF v súčasnosti začne v priemere o 60 % viac vyšetrovaní ako pred svojou reorganizáciou v roku 2012.
  • Uzavrelo sa 250 vyšetrovaní. Priemerná dĺžka vyšetrovaní sa skrátila na 21 mesiacov. Ide o najkratšie priemerné trvanie vykázané v priebehu ostatných piatich rokov. Vďaka efektívnejšiemu vykonávaniu vyšetrovaní narastá pravdepodobnosť, že prípady, ktorým sa úrad OLAF zaoberá, povedú k hmatateľným výsledkom v praxi. Tento rok v snahe reagovať na záujem vyjadrený zainteresovanými stranami OLAF predkladá rozpis uzavretých vyšetrovaní podľa jednotlivých členských štátov a inštitúcií.
  • Úrad OLAF vydal 397 odporúčaní na finančné, súdne, administratívne alebo disciplinárne opatrenia, ktoré majú príslušné orgány prijať , čo je za posledných päť rokov rekordný počet.
  • V roku 2014 úrad OLAF zároveň odporučil najvyššiu sumu finančných prostriedkov, ktoré sa majú vymáhať späť do rozpočtu EÚ za posledných päť rokov, a to 901 miliónov EUR. Tieto finančné prostriedky by sa mali postupne vrátiť do rozpočtu EÚ a napomôcť tak financovanie iných projektov.

Príspevok úradu OLAF k realizácii politík EÚ v oblasti boja proti podvodom

Hoci OLAF zostáva úplne nezávislý vo svojej vyšetrovacej činnosti, aktívne prispieva k legislatívnym iniciatívam Európskej komisie týkajúcim sa ochrany finančných záujmov EÚ pred podvodmi a korupciou. V priebehu roka 2014 OLAF prispel k rokovaniam o zriadení Európskej prokuratúry, ako aj o smernici o ochrane finančných záujmov EÚ, a takisto aj v súvislosti s právnymi predpismi na posilnenie účinnej colnej spolupráce.

OLAF zároveň uzavrel administratívne dojednania s niekoľkými inštitúciami EÚ a ďalšími partnermi, ako sú Európska komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Svetová banka, Rozvojový program Organizácie Spojených národov, Úrad OSN pre služby vnútorného dohľadu a Globálny fond pre boj proti AIDS a malárii. Takéto dojednania budú úradu OLAF poskytovať rýchlejšie, jednoduchšie a transparentnejšie postupy spolupráce a výmeny informácií s uvedenými subjektmi, čo podnieti globálne opatrenia proti prípadom podvodov a korupcie, ktoré nezriedka prekračujú štátne hranice.

Úplné znenie správy si môžete prečítať tu.

Poslanie, mandát a právomoci úradu OLAF:

Poslaním OLAF-u je odhaľovať, vyšetrovať a zastaviť podvody týkajúce sa fondov EÚ.

OLAF plní svoje poslanie tým, že:
• vedie nezávislé vyšetrovania podvodov a korupcie týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky peniaze daňovníkov EÚ dostali k projektom, ktoré môžu stimulovať tvorbu pracovných miest a rast v Európe,
• prispieva k posilneniu dôvery občanov v inštitúcie EÚ vďaka vyšetrovaniu vážnych pochybení zamestnancov a členov inštitúcií EÚ,
• pripravuje spoľahlivú politiku EÚ v oblasti boja proti podvodom.

V rámci svojej nezávislej vyšetrovacej úlohy OLAF môže vyšetrovať záležitosti týkajúce sa podvodov, korupcie a iných trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, pokiaľ ide o:
• všetky výdavky EÚ (hlavnými kategóriami výdavkov sú štrukturálne fondy, poľnohospodárska politika a fondy rozvoja vidieka, priame výdavky a vonkajšia pomoc),
• niektoré oblasti príjmov EÚ, predovšetkým clá,
• podozrenia z vážneho pochybenia zo strany zamestnancov a členov inštitúcií EÚ.

Viac informácií poskytne:
Alina BUREA 
hovorkyňa 
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Telefón: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2. júna 2015
Autor/autorka
Európsky úrad pre boj proti podvodom
News type
  • OLAF press release