Pāriet uz galveno saturu
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību
Paziņojums presei2015. gada 2. jūnijsEiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

OLAF 2014. gadā: apņēmīgas izmeklēšanas darbības, kas sniedz taustāmus rezultātus ES nodokļu maksātājiem

02/06/2015

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 7/2015
02.06.2015
PDF version 

2014. gadā Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) sasniedza izcilus rezultātus cīņā pret krāpšanu Eiropā. OLAF pabeidza lielu skaitu izmeklēšanu, vienlaikus turpinot samazināt to kopējo ilgumu. Piecu gadu laikā birojs sniedza rekordlielu ieteikumu skaitu. Birojs ieteica atgūt līdzekļus 901 miljona eiro apmērā, šiem līdzekļiem vajadzētu pakāpeniski atgriezties ES budžetā un palīdzēt finansēt citus projektus. Šodien paziņotie 2014. gada rezultāti liecina par to, ka OLAF efektivitāte pēdējo gadu laikā ir palielinājusies, sniedzot taustāmus rezultātus ES nodokļu maksātājiem.

“OLAF uzdevums ir atklāt, izmeklēt un novērst krāpšanu saistībā ar ES līdzekļiem. Mūsu darbs dod konkrētus rezultātus. Tas nodrošina, ka ES nodokļu maksātāju nauda tiek izlietota tiem mērķiem, kuriem tā sākotnēji bija paredzēta, radot darbvietas un veicinot izaugsmi Eiropā," šodien preses konferencē teica OLAF ģenerāldirektors Džovanni Keslers [Giovanni Kessler]. “Mūsu 2014. gadā veikto izmeklēšanas darbību rezultāti apstiprina OLAF spēcīgo sniegumu pagājušajā gadā. Mēs koncentrējāmies uz tām lietām, kurās mūsu iejaukšanās ir visvairāk vajadzīga un var sniegt reālu pievienoto vērtību — sarežģītām izmeklēšanām tādās jomās kā struktūrfondi, muita, kontrabanda, tirdzniecība un ārējais atbalsts. Šo lietu pabeigšana veicinās ievērojamu summu atgriešanu ES budžetā.”

OLAF izmeklēšanas darbību rādītāji 2014. gadā — galvenie rezultāti

  • Kopš OLAF izveides tas pagājušajā gadā saņēma vislielāko skaitu ziņojumu par iespējamu krāpšanu, proti, 1417 iesniegumus. Šis palielinātais informācijas pieplūdums nebūt nenozīmē to, ka Eiropā ir palielinājusies krāpšana, bet liecina par iedzīvotāju lielāku pārliecību par savu, iestāžu un citu dalībnieku lomu OLAF veiktajās izmeklēšanās.
  • Neraugoties uz šo pieaugošo iesniegumu plūsmu, OLAF izdevās ienākošos iesniegumus joprojām izvērtēt īsā laikā — vidēji 2 mēnešos —, līdz tiek pieņemts lēmums par lietas ierosināšanu vai neierosināšanu. Pēdējo trīs gadu laikā OLAF ir saīsinājis atlases posmu par 70 % salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.
  • OLAF ir iesācis daudzas izmeklēšanas — 234. Tas apstiprina pēdējo trīs gadu laikā novēroto tendenci, kad OLAF ievērojami pastiprināja savas izmeklēšanas spējas. Tagad OLAF vidēji uzsāk par 60 % vairāk lietu nekā pirms tā reorganizācijas 2012. gadā.
  • Tika pabeigtas 250 izmeklēšanas. Vidējais izmeklēšanas ilgums ir samazinājies līdz 21 mēnesim. Tas ir īsākais vidējais ilgums, kas konstatēts pēdējo piecu gadu laikā. Veicot izmeklēšanu efektīvāk, palielinās iespējamība, ka OLAF lietas tiks pabeigtas, gūstot taustāmus rezultātus uz vietas. Šogad, lai reaģētu uz ieinteresēto personu pausto interesi, OLAF sniedz detalizētāku informāciju par pabeigtajām izmeklēšanām, norādot sadalījumu pa dalībvalstīm un iestādēm.
  • OLAF ir sniedzis 397 ieteikumus, lai kompetentās iestādes varētu saukt pie finansiālās, tiesiskās, administratīvās vai disciplinārās atbildības – tas ir rekordliels rādītājs pēdējo piecu gadu laikā.
  • Tāpat 2014. gadā OLAF ieteica lielāko ES budžetā atgūstamo līdzekļu summu pēdējo piecu gadu laikā, proti, 901 miljona eiro apmērā. Šiem līdzekļiem vajadzētu pakāpeniski atgriezties ES budžetā un palīdzēt finansēt citus projektus.

OLAF ieguldījums ES krāpšanas apkarošanas politikas nostādnēs

Būdams pilnīgi neatkarīgs, īstenojot savu izmeklēšanas funkciju, OLAF aktīvi veicina Eiropas Komisijas likumdošanas iniciatīvas attiecībā uz ES finanšu interešu aizsardzību pret krāpšanu un korupciju. 2014. gadā OLAF palīdzēja sarunās par Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidi, kā arī sarunās par direktīvu par ES finansiālo interešu aizsardzību un tiesību aktiem efektīvas muitas sadarbības uzlabošanai.

OLAF arī noslēdzis administratīvas vienošanās ar vairākām ES iestādēm un citiem partneriem, piemēram, Eiropas Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu, Pasaules banku, ANO Attīstības programmu, ANO Iekšējās uzraudzības dienestu un Pasaules fondu cīņai pret AIDS un malāriju. Šādi pasākumi nodrošinās OLAF ātrākas, vienkāršākas un pārredzamākas procedūras sadarbībai un informācijas apmaiņai ar šādām struktūrām, veicinot globālas rīcības iespējas cīņā pret krāpšanu un korupciju, kas bieži vien sniedzas ārpus vienas valsts robežām.

Lai iepazītos ar ziņojuma pilnu tekstu, noklikšķiniet šeit .

OLAF uzdevumi, pilnvaras un kompetence:

OLAF uzdevums ir atklāt, izmeklēt un novērst krāpšanu saistībā ar ES līdzekļiem.

OLAF pilda savus uzdevumus:
• veicot neatkarīgu izmeklēšanu par krāpšanu un korupciju saistībā ar ES līdzekļiem, lai nodrošinātu to, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kuri var sekmēt darbvietu radīšanu un izaugsmi Eiropā;
• stiprinot iedzīvotāju uzticēšanos ES iestādēm, izmeklējot ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku būtiskus pārkāpumus;
• veidojot stabilu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Īstenojot savu neatkarīgās izmeklēšanas funkciju, OLAF var izmeklēt lietas saistībā ar krāpšanu, korupciju un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud ES finanšu intereses attiecībā uz:
• visiem ES izdevumiem: galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauku attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējais atbalsts;
• dažām ES ieņēmumu jomām, galvenokārt muitas nodokļiem;
• aizdomām par ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku būtiskiem pārkāpumiem. 

Plašāku informāciju sniegs:
Alina BUREA
Preses pārstāve
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Tālrunis: +32 2 295 73 36
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2015. gada 2. jūnijs
Autors
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
News type
OLAF press release