Direct naar de inhoud
European Anti-Fraud Office
Fraude melden
Perscommuniqué3 september 2019Europees Bureau voor fraudebestrijding

OLAF brengt jaarverslag 2018 uit: grootschalig onderzoek effectief tegen grensoverschrijdende fraudeconstructies en georganiseerde criminaliteit

03/09/2019

PERSBERICHT Nr. 07/2019

PDF version (198.84 KB)

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kon ook in 2018 sterke onderzoeksresultaten voorleggen. De nadruk lag op gebieden met de grootste meerwaarde voor de Europese burgers: complexe, transnationale zaken die nationale autoriteiten niet alleen kunnen aanpakken. OLAF beschikt over unieke expertise op uiteenlopende gebieden, variërend van de structuurfondsen en douane tot directe uitgaven. Een team van hooggekwalificeerde onderzoekers, forensische deskundigen en analisten is daardoor in staat zelfs de moeilijkste zaken op te lossen en fraude met EU-geld door de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

"OLAF's resultaten tonen aan, dat we het verschil maken. We beschermen niet alleen de financiële belangen van de EU, maar ook de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers", aldus Ville Itälä, directeur-generaal van OLAF.

Onderzoeksresultaten van OLAF in 2018 in cijfers:

  • OLAF heeft 167 onderzoeken afgerond en 256 aanbevelingen gedaan aan de bevoegde nationale en EU-autoriteiten;
  • OLAF beval aan 371 miljoen euro terug te vorderen voor de EU-begroting;
  • OLAF opende 219 nieuwe onderzoeken na 1259 eerste analyses door OLAF-deskundigen.

Trends in fraudeonderzoek:

Vanwege de transnationale dimensie van zijn werkzaamheden beschikt OLAF over een unieke kijk op de veranderende aard van fraude in heel Europa. Daarom is OLAF in een positie om enkele van de meest in het oog springende trends die bij de onderzoeken door OLAF aan het licht zijn gekomen, aan te duiden:

  • het opzetten van nepbedrijven en het verbergen van valse zakelijke transacties om EU-middelen te verkrijgen;
  • fraude bij de afzetbevordering van landbouwproducten, waarbij geld vaak wordt witgewassen via derde landen;
  • het ontduiken van douanerechten via transnationale criminele constructies.

OLAF beschermt EU-geld tegen georganiseerde criminaliteit

In het verslag van dit jaar wordt ook ingegaan op de manieren waarop OLAF voorkomt dat EU-geld in de handen van criminele organisaties terechtkomt Bij de aanpak van complexe fraudezaken waarbij goed georganiseerde criminele bendes betrokken zijn, speelt ervaring een grote rol: de onderzoekers van OLAF zijn niet alleen toegewijd, maar beschikken ook over jarenlange praktijkervaring. Daardoor kunnen ze snel patronen herkennen en hun kennis toepassen om zaken sneller op te lossen en nieuwe vormen van fraude in kaart te brengen.

Bijdrage tot het EU-beleid ter bestrijding van fraude

OLAF voert niet alleen onderzoek uit, maar speelt ook een actieve rol bij de ontwikkeling van het fraudebestrijdingsbeleid van de Europese Unie.

In 2018 heeft OLAF een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de nieuwe fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie, die onder leiding van OLAF zal worden uitgevoerd. Tot de strategie behoort een betere gegevensanalyse ten behoeve van empirisch onderbouwde beleidsmaatregelen op het gebied van fraudebestrijding, alsmede een uitgebreidere analyse van frauderisico’s. Dit moet ertoe leiden dat controles op het gebied van fraudebestrijding gerichter worden ingezet.

Betere instrumenten die zijn berekend op een evoluerend fraudebestrijdingslandschap

In mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de rechtsgrondslag van OLAF aangenomen. De Commissie heeft voorgesteld om de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal van OLAF in nationale rechtbanken te versterken, OLAF toegang tot bankrekeningen te geven, controles ter plaatse te faciliteren en OLAF te voorzien van de nodige instrumenten om zijn mandaat op het gebied van de btw uit te voeren. Het doel is ervoor te zorgen dat OLAF in staat is om op efficiënte wijze samen te werken met het nieuwe Europees Openbaar Ministerie (EOM), als aanvulling op de werkzaamheden van het EOM ten behoeve van de Europese burgers.

Voor het volledige rapport kunt u hier klikken.

OLAF: missie, opdracht en bevoegdheden:
OLAF heeft als missie fraude met EU-gelden op te sporen, te onderzoeken en een halt toe te roepen.

Daartoe:
• onderzoekt OLAF op onafhankelijke wijze fraude en corruptie waarmee geld van de EU is gemoeid, om te waarborgen dat het geld van de Europese belastingbetalers volledig terechtkomt bij projecten om de schepping van werkgelegenheid en groei in Europa te stimuleren;
• draagt OLAF bij tot het versterken van het vertrouwen van de burgers in de instellingen van de EU door wangedrag van leden en personeel van de EU-instellingen te onderzoeken;
• ontwikkelt OLAF een solide fraudebestrijdingsbeleid van de EU.

In het kader van zijn onderzoekstaak kan OLAF onafhankelijk aangelegenheden onderzoeken die verband houden met fraude, corruptie en andere strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden en betrekking hebben op:
• alle uitgaven van de EU: de belangrijkste uitgavencategorieën zijn de structuurfondsen, de fondsen voor landbouw en plattelandsontwikkeling, de directe uitgaven en externe steun; directe uitgaven en externe steun;
• sommige onderdelen van de EU-ontvangsten, voornamelijk douanerechten;
• vermoedens van ernstig wangedrag van EU-personeel en leden van EU-instellingen.

Meer informatie:

Jana CAPPELLO     
Woordvoerster
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)  
Tel.: +32 2 29 85549      
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)  
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_nl   
Twitter: @OLAFPress

Bijzonderheden

Datum publicatie
3 september 2019
Auteur
Europees Bureau voor fraudebestrijding
News type
OLAF press release