Siirry pääsisältöön
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta
Lehdistötiedote3. syyskuuta 2019Euroopan petostentorjuntavirasto

OLAF vuonna 2018: tutkimuksilla saatiin rajatylittävät petokset ja järjestäytynyt rikollisuus loppumaan

03/09/2019

LEHDISTÖTIEDOTE 07/2019

PDF version (193.87 KB)

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkintatoimet olivat tehokkaita myös vuonna 2018. Virasto keskittyi toimissaan aloihin, joilla se voisi tuottaa eniten lisäarvoa eurooppalaisille, eli monimutkaisiin valtioiden rajat ylittäviin tapauksiin, joita kansallisten viranomaisten olisi mahdotonta selvittää yksin. Olipa kyse rakennerahastoista, tulliasioista tai suorista menoista, OLAFilla on ainutlaatuista asiantuntemusta sekä asiantuntevat tutkijat, rikostekniset asiantuntijat ja analyytikot, minkä ansiosta se on voinut ratkaista kaikkein vaikeimpiakin tapauksia ja estää järjestäytyneitä rikollisia saamasta EU:n varoja petoksella haltuunsa.

”OLAFin tulokset osoittavat, että työllämme on merkitystä. Emme suojele ainoastaan EU:n taloudellisia etuja vaan myös Euroopan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia”, totesi OLAFin pääjohtaja Ville Itälä.

OLAFin tutkintatoimet vuonna 2018 numeroina:

  • OLAF sai päätökseen 167 tutkintaa ja antoi asianomaisille jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisille 256 suositusta.
  • OLAF suositti, että EU:n talousarviovaroja peritään takaisin 371 miljoonaa euroa.
  • OLAF aloitti 219 uutta tutkintaa, jotka perustuivat sen asiantuntijoiden tekemiin 1 259 alustavaan analyysiin.

Petostentorjuntatutkinnan suuntauksia:

OLAF toimii ylikansallisesti, joten se pystyy muodostamaan ainutlaatuisen kuvan petosten muuttuvasta luonteesta kaikkialla Euroopassa. Siksi OLAF onkin tehnyt analyysin havaitsemistaan keskeisistä suuntauksista. Näitä ovat

  • valeyritysten perustaminen ja vilpilliset liiketoimet EU-varojen hankkimiseksi
  • petokset maataloustuotteiden menekinedistämisessä usein niin, että rahaa pestään kolmansien maiden kautta
  • tullimaksujen kiertäminen valtioiden rajat ylittäviä rikollisia järjestelyjä hyödyntämällä.

OLAF suojaa EU:n varoja järjestäytyneiltä rikollisilta

Vuosikertomuksessa käsitellään myös keinoja, joilla OLAF estää järjestäytyneitä rikollisia saamasta EU:n varoja petoksella haltuunsa. Kun kyse on pitkälle järjestäytyneiden rikollisten tekemien monimutkaisten petosten torjunnasta, kokemus on tarpeen. OLAFin tutkijat ovat työlleen omistautuneita ja lisäksi heillä on vuosien kokemus työstä. Tämän ansiosta he voivat nopeasti tunnistaa toimintamalleja ja soveltaa tietämystään niin, että tapauksia voidaan käsitellä nopeammin ja tunnistaa uusia petosalttiita osa-alueita.

Vaikutus EU:n petostentorjuntaan

Tutkintatoimiensa lisäksi OLAFilla on aktiivinen rooli Euroopan unionin petostentorjuntapolitiikan kehittäjänä.

Vuonna 2018 OLAF oli keskeisessä asemassa komission uuden petostentorjuntastrategian laadinnassa, ja nyt se ohjaa strategian toteutusta. Strategiassa ehdotetaan tehostettua tietojen analysointia, jotta petostentorjuntatoimet olisivat näyttöön perustuvia, sekä perusteellisempaa petosriskien analysointia, minkä johdosta petostentorjuntaa koskevaa valvontaa voitaisiin hyödyntää aiempaa paremmin.

Paremmat välineet kehittyvää petostentorjuntaa varten

Euroopan komissio hyväksyi toukokuussa 2018 ehdotuksen OLAFin oikeusperustan muuttamiseksi. Komissio ehdotti, että OLAFin todisteiden hyväksyttävyyttä kansallisissa tuomioistuimissa parannetaan, OLAFille myönnetään pääsy pankkitilitietoihin, paikalle tehtäviä tarkastuksia helpotetaan ja OLAFille annetaan välineet, joita se tarvitsee voidakseen täyttää toimeksiantonsa arvonlisäveron osalta. Oikeusperustan muuttamisella pyritään varmistamaan, että OLAF voi toimia tehokkaasti uuden Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) rinnalla ja täydentää sen toimintaa EU:n kansalaisten hyödyksi.

OLAFin kertomus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

OLAFin tehtävä ja toimivaltuudet:
OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja estää EU:n varoja koskevia petoksia.

OLAF hoitaa tätä tehtävää
• tekemällä riippumattomia tutkintatoimia, joiden kohteena ovat EU:n varoihin liittyvät petokset ja korruptio, jotta EU:n veronmaksajien rahat menisivät perille hankkeisiin, joilla voidaan luoda työpaikkoja ja talouskasvua Euroopassa
• parantamalla kansalaisten luottamusta EU:n toimielimiin tutkimalla EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavia väärinkäytöksiä
• kehittämällä EU:n petostentorjuntapolitiikkaa.

Riippumattomassa tutkintatehtävässään OLAF voi tutkia petoksiin, korruptioon ja EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttaviin muihin rikoksiin liittyviä asioita, jotka koskevat
• kaikenlaisia EU:n menoja (suurimmat menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun
kehittämisvarat, suorat menot ja ulkoinen apu)
• eräitä EU:n tuloja, pääasiassa tullimaksuja
• epäilyjä EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavista väärinkäytöksistä.

Lisätietoja:

Jana CAPPELLO     
Tiedottaja
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)  
Puhelin: (+32-2) 298 55 49      
Sähköposti: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)  
http://ec.europa.eu/anti_fraud   
Twitter: @OLAFPress  

Tiedot

Julkaisupäivä
3. syyskuuta 2019
Laatija
Euroopan petostentorjuntavirasto
News type
OLAF press release