Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību

Bieži uzdotie jautājumi

Man ir aizdomas par krāpniecisku ES naudas izlietošanu. Ko es varu darīt?

Sazinieties ar OLAF, mēs priecājamies par informāciju no ikviena, kuram ir aizdomas par krāpniecību vai korupciju, kas skar ES publiskās finanses. Ja jums ir aizdomas par krāpniecību, varat to paziņot zemāk norādītajos veidos, un jūsu informācija tiks turēta visstingrākā slepenībā. Pierādījumus no jums neprasīs. Tos vākt ir OLAF pienākums.

Kā sazināties ar OLAF?

Ir iespējams:

Kādās valodās var sazināties ar OLAF?

Ar OLAF var sazināties jebkurā no 24 oficiālajām ES valodām.

Vai par krāpniecību var ziņot anonīmi?

Jā. Par krāpniecību birojam var ziņot anonīmi.
Birojs darīs visu iespējamo, lai izpildītu jūsu vēlmi palikt anonīmam.
Tomēr anonimitāti garantēt nav iespējams tad, ja lieta ir nodota valsts vai disciplinārajām iestādēm.
ES iestāžu darbinieki, kas vēlas ziņot par pārkāpumiem savās struktūrvienībās (tā saucamie informatori), var saņemt īpašu aizsardzību.

Kad jāsazinās ar OLAF, un kāda informācija jāsniedz?

Jo agrāk, jo labāk. Lietām var iestāties noilgums un var tikt palaista garām svarīga informācija, ja OLAF nav informēts bez kavēšanās. Mēs vēlamies zināt, ko turat aizdomās un par ko. Ja jums ir dokumenti, ar ko varat pamatot aizdomas, piemēram, sarakste vai faktūrrēķini, sniedziet arī tos.
Tikai nevilcinieties sniegt ziņas tikai tāpēc, ka jums trūkst pierādījumu. Mūsu birojā strādā eksperti, kas ir kompetenti izmeklēt krāpniecību pat tad, ja ir ļoti maz sākotnējās informācijas. Ja jums ir aizdomas par krāpniecību, ziņojiet!

Ja nu ES ierēdnim ir piedāvāts kukulis?

Ja jums ir aizdomas, ka nav pienācīgi ievērotas līgumu piešķiršanas procedūras, bažījaties, ka apmaiņā pret informāciju tiek piedāvātas smalkas dāvanas, vai uzskatāt, ka kāds subsīdijas ir ieguvis nelegāli vai piesavinājies, tad sazinieties ar OLAF.

Kas tieši ir domāts ar jēdzienu “ES ierēdnis”?

ES ierēdņi ir pastāvīgie darbinieki, pagaidu darbinieki, vietējie darbinieki un līgumdarbinieki, kas strādā

 • Eiropas Parlamentā,
 • ES Padomē,
 • Eiropadomē,
 • prezidentūrā,
 • Eiropas Komisijā,
 • Eiropas Savienības Tiesā,
 • ES Revīzijas palātā,
 • Eiropas Centrālajā bankā,
 • ES aģentūrās,
 • ES pārstāvniecībās,
 • ES delegācijās.

N.B.! OLAF pienākums ir izmeklēt krāpniecību, korupciju un finanšu pārkāpumus, kuros iesaistīti šo ES institūciju darbinieki.

Kādus sodus OLAF var noteikt?

OLAF ir administratīvs izmeklēšanas dienests. Tas var vienīgi sniegt ieteikumus, kā ES vai dalībvalstu iestādem būtu jārīkojas pēc OLAF izmeklēšanas.

Finansiāli pārkāpumi. OLAF iesaka atgūt nepareizi izlietotos līdzekļus.
Kriminālpārkāpumi. Ja ir pierādījumi par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, OLAF attiecīgajām valsts iestādēm nosūta ziņojumu, kurā tas iesaka sākt tiesvedību.
Disciplināri pārkāpumi. Ja ES ierēdnis ir pārkāpis profesionālās ētikas normas, lietu nosūta disciplinārkolēģijai. Eiropas Komisija nepieļauj nekādus izņēmumus.
Administratīvi pārkāpumi. OLAF var ieteikt mainīt procedūras, kurās iespējams krāpties (piemēram, grozīt nosacījumus dalībai publiskajā iepirkumā).

Kā OLAF sadarbojas ar Komisijas Izmeklēšanas un disciplinārlietu biroju (IDOC)?

Abi biroji viens otru papildina, veicot neatkarīgu iekšējo izmeklēšanu Komisijā.

 • OLAF izmeklē nopietnas aizdomas par profesionālās ētikas pārkāpumiemvisās ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās, tostarp arī gadījumus, kas finansiāli ietekmē ES budžetu.
 • IDOC izmeklē citus profesionālās ētikas pārkāpumus un gadījumus, kas skar Komisijas reputāciju, un dara to vienīgi Komisijā. Lietas, kurās ir disciplināri pārkāpumi, OLAF nodod IDOC.