Pereiti prie pagrindinio turinio
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą

Įtariu, kad ES lėšos naudojamos nesąžiningai. Ką daryti?

Kreipkitės į Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF). Bet kuris žmogus, įtariantis su ES viešųjų lėšų naudojimu susijusį sukčiavimą arba korupciją, gali apie tai informuoti mus. Jei jums kyla kokių nors įtarimų, galite apie tai pranešti toliau nurodytais būdais. Jūsų pateikta informacija bus laikoma visiškai konfidencialia. Surinkti įrodymų jums nereikia – tai OLAF darbas.

Kaip susisiekti su OLAF?

Galite:

Kokiomis kalbomis galima kreiptis į OLAF?

Į OLAF galite kreiptis bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų.

Ar pranešimas apie sukčiavimą gali būti anoniminis?

Taip, gali.
OLAF padarys viską, ką gali, kad liktumėte anonimas, jei to pageidaujate,
tačiau negalime jums garantuoti anonimiškumo, kai byla bus perduota nacionalinėms arba drausminėms institucijoms.
ES institucijų darbuotojams, norintiems informuoti apie pažeidimus savo pačių darbo vietose, gali būti skirta speciali apsauga.

Kada turėčiau kreiptis į OLAF ir kokią informaciją pateikti?

Kuo greičiau kreipsitės, tuo geriau. Jei apie sukčiavimo atvejį Europos kovos su sukčiavimu tarnybai nebus kuo skubiau pranešta, gali praeiti bylos senaties terminas arba gali būti nebeįmanoma gauti svarbios informacijos. Mums reikia žinoti, ką ir kuo įtariate. Jei turite kokių nors jūsų įtarimus patvirtinančių dokumentų, pavyzdžiui, laiškų arba sąskaitų faktūrų, pateikite ir juos.
Neatidėliokite pranešimo apie savo įtarimus dėl to, kad jums trūksta įrodymų. Tarnyboje OLAF dirba ekspertai, parengti tirti net tokius sukčiavimo atvejus, kai turima labai mažai informacijos, kuria būtų galima remtis. Jei ką nors įtariate sukčiaujant, praneškite apie tai.

Ką daryti, jei įtariate, kad ES pareigūnas ima kyšius?

Jei įtariate, kad nebuvo laikomasi tinkamos viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo tvarkos, esate susirūpinęs (-usi) dėl mainais už informaciją gaunamų prašmatnių dovanų arba manote, kad kas nors neteisėtai gavo arba pasisavimo subsidijas, kreipkitės į OLAF.

Ką jūs vadinate ES pareigūnu?

ES pareigūnai yra viešojo sektoriaus tarnautojai (nuolatiniai, laikinieji, vietos darbuotojai ir sutartininkai), dirbantys:

 • Europos Parlamente,
 • ES Taryboje,
 • Europos Vadovų Taryboje,
 • už šalies pirmininkavimą Tarybai atsakingoje komandoje,
 • Europos Komisijoje,
 • Teisingumo Teisme,
 • Audito Rūmuose,
 • Europos centriniame banke,
 • ES agentūrose,
 • ES atstovybėse,
 • ES delegacijose.

Pastaba. Tarnyba OLAF atsakinga už sukčiavimo, korupcijos ir finansinių pažeidimų atvejų, dėl kurių kalti šių institucijų darbuotojai, tyrimą.

Kokią bausmę gali skirti OLAF?

OLAF yra administracinė ir tyrimų tarnyba. Ji gali tik rekomenduoti, kokių veiksmų OLAF atlikus tyrimus reikėtų imtis ES arba nacionalinėms valdžios institucijoms.

Finansinės priemonės: OLAF rekomenduoja reikalauti sugrąžinti neteisingai panaudotas lėšas.
Teisminės priemonės: jei turima veikos, kuri gali būti nusikalstama, įrodymų, OLAF siunčia atitinkamoms nacionalinėms institucijoms pranešimą su rekomendacija imtis teisinių veiksmų.
Drausminės priemonės: jei ES pareigūnas įvykdė profesinį nusižengimą, byla perduodama drausmės komitetui. Europos Komisija šiuo atžvilgiu laikosi visiško nepakantumo politikos.
Administracinės priemonės: OLAF gali rekomenduoti keisti tvarką, jei jos laikantis lengva sukčiauti, (pavyzdžiui, sąlygas, kurios keliamos į kvietimą teikti paraišką atsiliepiančioms bendrovėms).

Kaip OLAF bendradarbiauja su Komisijos tyrimų ir drausmės tarnyba (IDOC)?

IDOC ir OLAF papildo viena kitą – abi tarnybos atlieka nepriklausomus vidaus tyrimus Komisijoje.

 • OLAF tiria rimtus įtarimus profesiniais nusižengimais visose ES institucijose, įstaigose ir agentūrose, įskaitant atvejus, turinčius finansinį poveikį ES biudžetui.
 • IDOC tiria tik Komisijoje kitus profesinių nusižengimų atvejus ir tuos atvejus, dėl kurių nukenčia Komisijos reputacija. Tais atvejais, kai reikia imtis drausminių priemonių, OLAF perduoda bylą IDOC.