Pāriet uz galveno saturu
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību
Paziņojums presei2022. gada 8. jūnijsEiropas Birojs krāpšanas apkarošanaiLasīšanas ilgums: 9 min

OLAF 2021. gadā. Krāpšanas atklāšana un novēršana

Cover page of the 2021 OLAF report

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 7/2022
PDF version

2021. gadā Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ieteica ES budžetā atgūt vairāk nekā pusmiljardu eiro. Par spīti pandēmijas radītajiem šķēršļiem, OLAF turpināja aizsargāt ES budžetu, atklājot un izmeklējot arvien izmanīgākas krāpnieku darbības un apkarojot daudzus miljardus vērtā ES Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļu izkrāpšanu.

Šodien publicētajā OLAF 2021. gada ziņojumā ir aplūkotas gan jaunas krāpšanas tendences daudzās dažādās jomās, gan izmeklēšana un darbības, kas īpaši vēršas pret videi kaitējošām krāpšanas shēmām — no apmežošanas projekta, kas tā arī nav īstenots, līdz sabrukušam dzeramā ūdens cauruļvadam —, gan arī nopietni krāpšanas gadījumi muitas un atkritumu kontrabandas jomā.

Komentējot OLAF 2021. gada pārskata publikāciju, OLAF ģenerāldirektors Ville Itele teica: “OLAF pagājušajā gadā atkal uzrādīja izcilus izmeklēšanas rezultātus un sniedza savu ieguldījumu ES finanšu interešu aizsardzībā, iesakot atgūt vairāk nekā pusmiljardu eiro, kas zaudēti krāpšanas un citu pārkāpumu dēļ.

Profilakse ir efektīvākais mūsu rīcībā esošais instruments, un tas ir OLAF un ES iestāžu darba pamatā. Papildus izmeklēšanām OLAF 2021. gadā palīdzēja izstrādāt aizsardzības pasākumus pret krāpšanu ar iespējamo mērķi izzagt līdzekļus no Atveseļošanas un noturības mehānisma. Šā mehānisma ietvaros plānots ieguldīt vairāk nekā 720 miljardus eiro, lai nodrošinātu Eiropas zaļo un digitālo pārkārtošanos. Krāpšanas shēmas arvien vairāk nodara kaitējumu arī cilvēku veselībai un drošībai, kā arī videi. Kā norādīts OLAF ziņojumā, tas ir vēl jo svarīgāk, ņemot vērā zaļās pārkārtošanās vajadzībām piešķirtā ES finansējuma palielinājumu.

Krāpnieki centās iedzīvoties arī no Covid-19 — kamēr visa uzmanība bija pievērsta vakcinācijai, mēs atklājām blēžu krāpnieciskos mēģinājumus vērsties valsts iestādēs ar fiktīviem vakcīnu piedāvājumiem vairāk nekā 16 miljardu eiro vērtībā.

2021. gads OLAF bija svarīgs arī tāpēc, ka mēs cītīgi strādājām pie detalizētas informācijas sagatavošanas, lai to nodotu Eiropas Prokuratūrai (EPPO). Šis izmeklēšanas darbs ir svarīgs EPPO, kas pēc OLAF sniegtās informācijas ierosināja vismaz 85 lietas. OLAF darbinieki ieguldīja daudz pūļu, lai to visu sasniegtu. Esmu lepns par OLAF paveikto Eiropas labā.”

OLAF izmeklēšanas rādītāji 2021. gadā

  • OLAF pabeidza 212 izmeklēšanas un sniedza 294 ieteikumus attiecīgajām dalībvalstu un ES iestādēm.
  • OLAF ieteica ES budžetā atgūt 527,4 miljonus eiro.
  • OLAF eksperti saņēma un izanalizēja 1110 ziņojumus, uz kuru pamata ir sāktas 234 jaunas izmeklēšanas.

Krāpnieki turpināja gūt labumu no pandēmijas un rīkojās vēl rafinētāk un izmanīgāk. Attiecībā uz izdevumiem satraucošākā parādība ir organizētās noziedzības grupu iefiltrēšanās, izmantojot tādus administratīvu pārkāpumu veidus kā divkārša finansēšana, interešu konflikti, iepirkuma procedūru ietekmēšana un citi līdzekļi.

OLAF turpināja izmeklēt ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru locekļu un darbinieku pārkāpumus un noteikumu neievērošanu, tādējādi palīdzot veicināt augstāko civildienesta standartu ievērošanu ES.

Attiecībā uz ieņēmumiem krāpnieki pārvarēja aizvien pieaugošās grūtības pārvietot lielus preču daudzumus, sadalot preču sūtījumus mazākās daļās. Vērtības samazināšanai un krāpšanai saistībā ar preču izcelsmi tika izmantotas sarežģītas čaulas uzņēmumu shēmas, iedibinātas daudzās jurisdikcijās, tostarp ārpus ES. Ir parādījušās jaunas krāpšanas shēmas saistībā ar Covid-19, zaļo pārkārtošanos un atkritumu apsaimniekošanu.

Krāpšana, kas vērsta uz zaļajiem projektiem un digitalizāciju

Vismaz 37 % no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļiem tiks novirzīti ES zaļās pārkārtošanās veicināšanai. 2021. gadā OLAF atklāja un izmeklēja lietas, kas liecina, ka krāpnieki mēģina iedzīvoties gan no zaļajiem projektiem, gan arī no digitalizācijai paredzētajiem līdzekļiem, kas ir vēl viens NextGenerationEU finansējuma pīlārs. Šīs lietas un darbības shēmas tiek iekļautas OLAF analīzē un tālākajās izmeklēšanās, palīdzot turpmāk aizsargāt ES Atveseļošanas un noturības mehānismu. Kā piemērus no OLAF 2021. gada ziņojuma var minēt mēģinājumus izkrāpt līdzekļus no finansējuma programmatūras projektiem, mežiem, videi draudzīgākiem gaisa kuģiem un pesticīdu lietošanas alternatīvām. Pārrobežu kontrabanda var kaitēt arī Eiropas zaļajiem mērķiem: kā liecina ziņojums, OLAF ir aktīvi strādājis atkritumu kontrabandas, nelikumīgu dzesētāja gāzu kontrabandas un nelikumīgu pesticīdu izskaušanas jomā.

Krāpšanas novēršana un ES atveseļošanas līdzekļu aizsardzība

Ieņēmumu zaudējumu novēršana un krāpšanas apturēšana izdevumu jomā ir efektīvākais veids, kā nodrošināt, ka katrs eiro tiek izlietots pienācīgi. Pagājušajā gadā OLAF turpināja koncentrēties arī uz krāpšanas novēršanu. Viena no OLAF 2021. gada ziņojumā minētajām lietām parāda, kā OLAF izmeklētāji atklāja iespējamu ļaunprātīgu līdzekļu piesavināšanos ne mazāk kā 330 miljonu eiro apmērā un ieteica to apturēt, pirms tā tika realizēta. OLAF krāpšanas novēršanas eksperti 2021. gadā strādājuši arī pie Atveseļošanas un noturības mehānisma. Īpaša darba grupa pārbaudīja, vai valstu plānos ir iekļauti atbilstoši pasākumi krāpšanas novēršanai, un tieši ziņoja Eiropas Komisijas kolēģiem, kuri bija atbildīgi par ES 27 dalībvalstu nacionālo atveseļošanas un noturības plānu apstiprināšanu.

Viltoti Covid-19 vakcīnu piedāvājumi

2021. gada februārī OLAF nāca klajā ar skaidru publisku brīdinājumu par iespējamu krāpšanu saistībā ar Covid-19 vakcīnām. OLAF bija saņēmis informāciju no avotiem ES dalībvalstu valdībās par iespējamo starpnieku piedāvājumiem pārdot lielu daudzumu vakcīnu, galvenokārt tādu, kas apstiprinātas lietošanai ES. Kā noskaidroja OLAF, krāpnieku mērķis bija pārliecināt valsts iestādes iemaksāt lielas summas kā darījuma priekšapmaksu un nozust ar šo naudu. Visi šie dažādie krāpšanas mēģinājumi saistāmi ar gandrīz 1,2 miljardus vakcīnu devu, par kurām kopā tika pieprasīti vairāk nekā 16,4 miljardi eiro. OLAF iejaukšanās palīdzēja atklāt šos viltus piedāvājumus, novēršot milzīgus zaudējumus publiskajām finansēm un palīdzot nodrošināt vakcinācijas procesu.

Tabakas kontrabanda

Liela daļa OLAF ik gadu atklāto kontrabandas vai viltoto preču ir tabakas izstrādājumi. Tā notika arī 2021. gadā – OLAF kopā ar partneriem novērsa vairāk nekā 437 miljonu nelegālu cigarešu nonākšanu ES tirgū. Tie ir 93 miljoni cigarešu, kas kontrabandas ceļā ievestas ES, 253 miljoni cigarešu, kas konfiscētas ārpus tās robežām un 91 miljons cigarešu, kas nelegāli izgatavotas ražotnēs visā ES. OLAF arī palīdzēja valstu iestādēm konfiscēt kopumā 372 tonnas jēltabakas. Tiek lēsts, ka šie pasākumi ir ietaupījuši ES dalībvalstīm 90 miljonus eiro zaudēto ieņēmumu.

Lai iepazītos ar ziņojuma pilnu tekstu, klikšķiniet šeit.

OLAF uzdevumi, pilnvaras un kompetence
OLAF misija ir atklāt, izmeklēt un novērst ar ES līdzekļiem saistītu krāpšanu.

OLAF pilda savus uzdevumus:

- veicot neatkarīgu izmeklēšanu par krāpšanu un korupciju saistībā ar ES līdzekļiem, lai nodrošinātu to, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kuri var radīt darbvietas un izaugsmi Eiropā;
- stiprinot iedzīvotāju uzticēšanos ES iestādēm, izmeklējot ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku pieļautus būtiskus pārkāpumus;
- veidojot stabilu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Īstenojot savu neatkarīgās izmeklēšanas funkciju, OLAF var izmeklēt lietas, kuras saistītas ar krāpšanu, korupciju un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud ES finanšu intereses attiecībā uz:

- visiem ES izdevumiem — galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauku attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējais atbalsts;
- dažām ES ieņēmumu jomām, galvenokārt muitas nodokļiem;
- aizdomām par ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku pieļautiem būtiskiem pārkāpumiem.

Pēc tam, kad OLAF ir noslēdzis izmeklēšanu, kompetentajām ES un valstu iestādēm ir jāpārbauda OLAF sniegtie ieteikumi un jāpieņem lēmums par to izpildi. Visas attiecīgās personas, kamēr vien viņu vaina nav pierādīta kompetentā valsts vai ES tiesā, uzskata par nevainīgām.

Sīkāka informācija:

Jana CAPPELLO
runaspersona
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Tālrunis: +32(0)2 29-85549
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu) 
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Eirini NIKOLAIDOU
runaspersonas vietniece
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Tālrunis: +32(0)2 29-83128  
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 8. jūnijs
Autors
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
News type
  • OLAF press release