Siirry pääsisältöön
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta
Lehdistötiedote8. kesäkuuta 2022Euroopan petostentorjuntavirastoArvioitu lukuaika: 6 min

OLAF vuonna 2021: petosten paljastamista ja ennaltaehkäisyä

Cover page of the 2021 OLAF report

LEHDISTÖTIEDOTE 7/2022
PDF version

Vuonna 2021 Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) suositti yli puolen miljardin euron takaisinperintää EU:n talousarvioon. Pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta OLAF jatkoi EU:n talousarvion suojaamista havaitsemalla ja tutkimalla yhä monimuotoisempia väärinkäytöksiä ja pyrkimällä kaikin keinoin ehkäisemään petoksia, joita yritettiin kohdistaa monen miljardin euron suuruiseen EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen.

Tänään julkaistussa OLAFin vuosikertomuksessa 2021 nostetaan esiin uusia petossuuntauksia monenlaisilta aloilta sekä kuvataan tutkimuksia ja operaatioita keskittyen erityisesti ympäristöä vahingoittaviin petoksiin, kuten toteuttamatta jäänyt metsittämishanke tai käyttökelvottomaksi osoittautunut juomavesiputkisto. Lisäksi vuosikertomuksessa tarkastellaan merkittäviä tullipetoksia ja jätteiden salakuljetukseen liittyviä petoksia.

OLAFin pääjohtaja Ville Itälä totesi OLAFin vuosikertomuksen 2021 julkaisemisen yhteydessä petostentorjuntaviraston saavuttaneen viime vuonna jälleen erinomaisia tuloksia. ”OLAF auttoi osaltaan suojaamaan EU:n taloudellisia etuja suosittelemalla, että yli puoli miljardia euroa petosten ja sääntöjenvastaisuuksien seurauksena menetettyjä varoja peritään takaisin.

Ennaltaehkäisy on kaikkein vaikuttavin välineemme, ja se on myös OLAFin ja EU:n toimielinten työn ytimessä. Tutkintatoimiensa ohella OLAF osallistui vuonna 2021 EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen kohdistuvia petoksia koskevien suojatoimien kehittämiseen. Välineestä on tarkoitus investoida yli 720 miljardia euroa EU:n vihreän ja digitaalisen siirtymän tukemiseen. Erilaiset petokset aiheuttavat yhä useammin vahinkoa myös ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle sekä ympäristölle. Kuten OLAFin vuosikertomuksessa todetaan, tämä on entistäkin olennaisempaa sen vuoksi, että EU osoittaa yhä enemmän rahoitusta vihreän siirtymän edistämiseen.

Petoksentekijät yrittivät edelleen hyötyä pandemiasta: koko maailman odottaessa covid-19-rokotteita OLAF paljasti petoksentekijöiden yrityksiä huijata eri maiden viranomaisilta yli 16 miljardia euroa tarjoamalla olemattomia rokotteita.

Vuosi 2021 oli OLAFille tärkeä myös sen vuoksi, että teimme kovasti töitä toimittaaksemme yksityiskohtaisia tietoja Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) käyttöön. Tämä petosten havaitsemistyö on tärkeää Euroopan syyttäjänvirastolle, sillä se käynnisti OLAFilta saamiensa tietojen pohjalta viime vuonna ainakin 85 tutkintaprosessia. Kaikki nämä tehtävät ovat pitäneet OLAFin työntekijät hyvin kiireisinä. Olen ylpeä siitä, miten hyvin OLAF palvelee eurooppalaisia.”

OLAFin tutkimustoiminta vuonna 2021:

  • OLAF sai päätökseen 212 tutkimusta ja antoi 294 suositusta asianomaisille jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisille.
  • OLAF suositti, että 527,4 miljoonaa euroa EU:n talousarviovaroja peritään takaisin.
  • OLAF aloitti 234 uutta tutkimusta, jotka perustuivat vastaanotettuihin ja viraston asiantuntijoiden analysoimiin 1 110 ilmoitukseen.

Petoksentekijät pyrkivät hyötymään pandemiasta käyttämällä entistä monimutkaisempia ja vaihtelevampia keinoja. Menojen osalta huolestuttavin ilmiö on ollut järjestäytyneiden rikollisryhmien soluttautuminen hyödyntämällä hallinnollisia sääntöjenvastaisuuksia, kuten kaksinkertaista rahoitusta, eturistiriitoja ja tarjouskilpailujen manipulointia.

OLAF tutki edelleen tapauksia, joissa oli kyse EU:n toimielinten ja virastojen henkilöstön ja jäsenten väärinkäytöksistä tai sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Näin se edisti osaltaan julkishallinnon korkeimpien standardien noudattamista EU:ssa.

Tulojen osalta petoksentekijät pyrkivät jakamaan tavarankuljetukset pienemmiksi lähetyksiksi välttääkseen suurempien tavaramäärien kuljetukseen liittyvät yhä suuremmat ongelmat. Aliarvostusta ja alkuperään liittyviä petoksia pyrittiin peittelemään monimutkaisin järjestelyin perustamalla pöytälaatikkoyrityksiä useammalle lainkäyttöalueelle – myös EU:n ulkopuolelle. Vuoden aikana havaittiin myös uusia petosmuotoja covid-19-pandemian, vihreän siirtymän ja jätehuollon yhteydessä.

Vihreisiin hankkeisiin ja digitalisaatioon kohdistuvat petokset

Vähintään 37 prosenttia EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen varoista on tarkoitus ohjata EU:n vihreän siirtymän tukemiseen. OLAF havaitsi ja tutki vuonna 2021 tapauksia, joissa petoksentekijät pyrkivät hyötymään vihreistä hankkeista ja digitalisaatioon tarkoitetuista varoista. Digitalisaatio on myös keskeinen NextGenerationEU-välineen rahoituskohde. Näitä tapauksia ja toimintamalleja hyödynnetään OLAFin analyyseissa ja tulevissa tutkimuksissa, mikä auttaa puolestaan suojaamaan paremmin EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen varoja tulevaisuudessa. OLAFin vuosikertomuksessa 2021 on esimerkkejä petostapauksista, jotka koskevat ohjelmistohankkeille, vaihtoehtoisille torjunta-aineille, metsille ja ympäristöystävällisemmille lentokoneille myönnettyä rahoitusta. Myös salakuljetus voi haitata EU:n vihreiden tavoitteiden saavuttamista: OLAF on pyrkinyt aktiivisesti ehkäisemään jätteiden laittomia siirtoja sekä laittomien kylmäainekaasujen ja torjunta-aineiden salakuljetusta.

Petosten ennaltaehkäisyä ja EU:n elvytysvarojen suojaamista

Tulonmenetysten ja menoihin kohdistuvien petosten ehkäiseminen on vaikuttavin keino varmistaa, että jokainen euro käytetään tehokkaasti. OLAF keskittyi myös viime vuonna ennaltaehkäisyyn. OLAFin vuosikertomuksessa 2021 kerrotaan muun muassa, miten OLAFin tutkijat havaitsivat yhdessä tapauksessa peräti 330 miljoonan euron mahdollisen väärinkäytöksen ja suosittivat toimia kyseisen petosyrityksen pysäyttämiseksi. OLAFin petostentorjunta-asiantuntijat työskentelivät vuonna 2021 myös EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen parissa. Erityinen työryhmä tarkasti kansalliset suunnitelmat varmistaakseen, että niihin sisältyy asianmukaisia toimenpiteitä petosten ehkäisemiseksi, ja raportoi suoraan Euroopan komission virkamiehille, joiden tehtävänä oli hyväksyä 27 EU-maan kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat.

Valheelliset covid-19-rokotetarjoukset

OLAF varoitti helmikuussa 2021 covid-19-rokotteisiin liittyvistä huijausyrityksistä. Se oli saanut EU-maiden hallituslähteistä tietoja, joiden mukaan välittäjät olisivat tarjoutuneet myymään suuria määriä etupäässä EU:ssa käytettäviksi hyväksyttyjä rokotteita. OLAF vahvisti, että petoksentekijöiden tarkoituksena oli saada viranomaiset maksamaan suuria ennakkomaksuja rokotekauppojen vahvistamiseksi ja sen jälkeen hävitä rahojen kanssa. Valheelliset rokotetarjoukset koskivat yhteensä lähes 1,2:ta miljardia rokoteannosta, joiden kokonaishinta oli yli 16,4 miljardia euroa. OLAF auttoi paljastamaan valheelliset tarjoukset. Näin kyettiin estämään julkisiin varoihin kohdistuvat suuret tappiot ja suojattiin rokotteiden käyttöönottoa.

Tupakan salakuljetus

Suuri osa OLAFin toimien kohteena vuosittain olevista salakuljetetuista tai väärennetyistä tuotteista on tupakkatuotteita. Vuonna 2021 OLAF esti yhteistyökumppaneidensa kanssa kaikkiaan 437 miljoonan laittoman savukkeen pääsyn EU:n markkinoille. Tähän sisältyi 93 miljoonaa EU:hun salakuljetettua savuketta, 253 miljoonaa EU:n rajojen ulkopuolella takavarikoitua savuketta ja 91 miljoonaa laittomasti eri puolilla EU:ta tuotettua savuketta. Lisäksi OLAF auttoi kansallisia viranomaisia takavarikoimaan yhteensä 372 tonnia raakatupakkaa. Näiden toimien ansiosta EU-maat ovat välttyneet arviolta 90 miljoonan euron tulonmenetyksiltä.

OLAFin kertomus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

OLAFIN tehtävä ja toimivaltuudet:
OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja estää EU:n varoja koskevia petoksia.

OLAF hoitaa tätä tehtävää

- tekemällä riippumattomia tutkimuksia EU:n varoihin liittyvistä petoksista ja korruptiosta. Tavoitteena on, että EU:n veronmaksajien rahat menisivät perille hankkeisiin, joilla voidaan luoda työpaikkoja ja talouskasvua Eurooppaan
- parantamalla ihmisten luottamusta EU:n toimielimiin tutkimalla EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavia väärinkäytöksiä
- kehittämällä EU:n petostentorjuntapolitiikkaa.

Riippumattomassa tutkintatehtävässään OLAF voi tutkia petoksiin, korruptioon ja EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttaviin muihin rikoksiin liittyviä asioita, jotka koskevat

- EU:n menoja kokonaisuudessaan (suurimmat menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun kehittämisvarat, suorat menot ja ulkoinen apu)
- eräitä EU:n tuloja, pääasiassa tullimaksuja
- epäilyjä EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavista väärinkäytöksistä.

Kun OLAF on saanut tutkimuksensa päätökseen, on EU:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tehtävä tutkia sen antamia suosituksia ja päättää jatkotoimista. Kaikkia asianomaisia henkilöitä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on näytetty toteen toimivaltaisessa kansallisessa tai EU:n tuomioistuimessa.

Lisätietoja:

Jana CAPPELLO
Tiedottaja
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
Puhelin: +32(0)2 29-85549
Sähköposti: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu) 
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Eirini NIKOLAIDOU
Apulaistiedottaja
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Puhelin: +32(0)2 29-83128  
Sähköposti: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Tiedot

Julkaisupäivä
8. kesäkuuta 2022
Laatija
Euroopan petostentorjuntavirasto
News type
  • OLAF press release