Siirry pääsisältöön
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta

Ilmoita petoksesta

Tällä sivulla on tietoa siitä, miten voi ilmoittaa petosepäilystä OLAFille, sekä linkit ilmoituslomakkeisiin.

Mikä on petos?

Petos on tahallinen vilpillinen teko, jolla haetaan hyötyä itselle tai vahinkoa toiselle. (Ks. direktiivin (EU) 2017/1371 3 artiklan 2 kohta.)

Väärinkäytöksellä tarkoitetaan tekoa, joka on EU:n sääntöjen vastainen ja jolla voi olla kielteinen vaikutus EU:n taloudellisiin etuihin, mutta joka voi johtua joko rahoituksensaajan tai maksusta vastaavan viranomaisen tahattomasta virheestä. Jos virhe kuitenkin tehdään tahallisesti, kyseessä on petos. (Ks. neuvoston asetus N:o 2988/95, 1 artikla)

Petosepäilyn ilmoittaminen OLAFille

Voit ottaa yhteyttä nimettömästi. Muodollisuuksia ei ole. Kerro tietosi mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja jos mahdollista liitä mukaan asiakirjoja, jotka liittyvät tapaukseen. Voit olla OLAFiin yhteydessä millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä

Ilmoitusmenetelmät:

OLAFin petosilmoitusjärjestelmä verkossa (nimettömästi, suojattu yhteys) 
 
Siirry petosilmoitusjärjestelmään

Lisätietoa petosilmoitusjärjestelmästä

Kirjeitse – postiosoite

Euroopan komissio
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
1049 Bryssel
Belgia

OLAF käsittelee henkilötietoja asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti. Saat lisätietoja tietosuojasta täyttäessäsi verkkolomakkeen tai lähettäessäsi muita petosepäilyyn liittyviä tietoja OLAFille.
Lisätietoja OLAFin käsittelemien henkilötietojen suojasta.

OLAF voi tutkia syytöksiä, jotka koskevat

  • petosta tai muuta vakavaa väärinkäytöstä, joka voi vaikuttaa kielteisesti EU:n julkisiin varoihin, joita ovat EU:n tulot, menot ja EU:n toimielinten varat
  • EU:n jonkin toimielimen tai viraston työntekijän vakavaa virhettä.

OLAF ei voi tutkia syytöksiä, jotka koskevat

  • petoksia, joilla ei ole taloudellista vaikutusta EU:n julkisiin varoihin – tällaisista epäilyistä voi ilmoittaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille
  • korruptiotapauksia, jotka eivät liity EU:n toimielimen tai viraston työntekijöihin – tällaisista epäilyistä voi ilmoittaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille
  • kyberrikollisuutta, kuten verkkomaksupetoksia, väärennettyjä verkkokauppasivustoja tai virtuaalivaluuttoihin liittyviä huijauksia – ohjeita kyberrikollisuutta koskevan rikosilmoituksen tekoon: ks. Europolin verkkosivusto
  • EU-logon tai EU:n toimielinten nimen väärinkäyttöä.

Olen ilmoittanut petosepäilystä OLAFille – Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kun olet lähettänyt petosepäilyä koskevan ilmoituksen OLAFille, saat sitä koskevan vastaanottovahvistuksen antamaasi osoitteeseen.

OLAF analysoi ilmoitukseesi liittyviä eri tekijöitä, esimerkiksi:

Jos olet ilmoittanut petosten ilmoitusjärjestelmässä, että olet valmis käyttämään suojattua postilaatikkoa, OLAF voi ottaa sinuun yhteyttä saadakseen selvennyksiä ja/tai lisätietoja.

Alustavan arvioinnin (nk. valintamenettelyn) jälkeen OLAFin pääjohtaja päättää, aloitetaanko tutkinta. Jos petosepäily ei täytä tutkinnan aloittamisen kriteereitä, asia hylätään. Tällöin OLAF voi ilmoittaa asian hylkäämisestä, mutta näin ei kuitenkaan tehdä aina.

Mitä tapahtuu, jos OLAF aloittaa tutkinnan petosepäilyni pohjalta?

Jos OLAF päättää aloittaa tutkinnan tai koordinointitoimet, asian tutkija voi ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietoja. Tutkijan suorien yhteydenottojen lisäksi OLAF ei pidä muulla tavoin yhteyttä tutkinnan aikana. Tutkijan yhteydenotoille ei ole erityistä määräaikaa, joten ne voivat tapahtua heti ilmoituksen jälkeen tai useiden kuukausien kuluttua. Tutkintamenettelyjen luottamuksellisuuden suojaamiseksi OLAF ei missään tapauksessa ilmoita sinulle tutkinnan edistymisestä.

Tutkinnan päättämisen jälkeen OLAF voi ilmoittaa toteutetuista toimenpiteistä, jos olet antanut yhteystietosi.

EU:n toimielinten työntekijöiden ilmoitukset

Jos työskentelet jossain EU:n toimielimistä, velvollisuutesi on tehdä ilmoitus epäilemästäsi petoksesta, korruptiosta tai muusta väärinkäytöksestä, jossa voi olla kysymys virkamiehen velvollisuuksien vakavasta laiminlyönnistä.

Voit ilmoittaa epäilyistäsi joko esimiehellesi tai OLAFille. Jos haluat ottaa yhteyttä suoraan OLAFiin, seuraa edellä kohdassa Petosepäilyn ilmoittaminen OLAFille annettuja ohjeita.

Lisätietoja ilmoituksen tekijän oikeuksista ja velvollisuuksista EU:n toimielimissä on henkilöstösääntöjen 22 a ja 22 b artiklassa.