Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Csalás bejelentése

Csalás bejelentése

Ezen az oldalon átfogóan ismertetjük a csalások bejelentésével kapcsolatos tudnivalókat és a bejelentésre szolgáló online portál is itt érhető el.

Mi minősül csalásnak?

A csalás mások szándékos megtévesztése személyes haszonszerzés vagy egy másik fél megkárosítása végett (lásd az (EU) 2017/1371 irányelv 3. cikkének (2) bekezdését).

Szabálytalanság az, ami nem egyeztethető össze az EU szabályaival, és ami kedvezőtlenül befolyásolhatja az EU pénzügyi érdekeit. A szabálytalanság származhat mind a pénzt igénylő kedvezményezettek, mind a kifizetésekért felelős hatóságok akaratlan hibájából. Ha azonban a szabálytalanság mögött szándékosság áll, akkor csalásról van szó(lásd a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikkét).

  Hogyan lehet bejelentést tenni az OLAF-nak?

  Ön névtelenül is felveheti velünk a kapcsolatot. A bejelentéshez nincs szükség formaságokra. Csupán arra kérjük, minél pontosabb és részletesebb információkat adjon meg, és – ha rendelkezésére állnak – csatoljon igazoló dokumentumokat is bejelentéséhez. Az OLAF-hoz az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén lehet fordulni. 

  A következő módokon lehet bejelentést tenni:

  Az online csalásbejelentő rendszer használatával (névtelenül, lehetőség van dokumentumok elküldésére titkosított módon); 
   
  Ugrás a csalásbejelentő rendszer portáljára

  További információk a csalásbejelentő rendszerről

  Bejelentés postai úton

  European Commission
  European Anti-Fraud Office (OLAF)
  1049 Brussels
  Belgium

  Az OLAF a személyes adatokat az EU/2018/1725 rendelettel összhangban kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos releváns információkról akkor tájékoztatjuk Önt, amikor kitölti az internetes űrlapot vagy információkat küld nekünk.
  Az OLAF adatvédelmi politikájával kapcsolatos általános információk a portál adatvédelmi (Data Protection) rovatában olvashatók.

  Az OLAF-nak a következő esetekben van vizsgálati hatásköre:

  • ha uniós közpénzeket – akár az EU bevételét vagy kiadását, akár az uniós intézmények tulajdonában lévő eszközöket – kedvezőtlenül érintő csalás vagy más súlyos szabálytalanság gyanúja merül fel;
  • ha az uniós intézmények tagjainak vagy munkatársainak valamelyike súlyos kötelességszegést követett el.

  Az OLAF nem folytathat vizsgálatot olyan esetekben, amelyekben

  • a bejelentett csalás nincs hatással uniós közpénzekre. Kérjük, ilyen esetekben forduljon az illetékes nemzeti hatóságokhoz;
  • a korrupció gyanúja nem az uniós intézmények tagjainak vagy munkatársainak valamelyikével szemben merül fel. Kérjük, ilyen esetekben forduljon az illetékes nemzeti hatóságokhoz;
  • kiberbűnözésről – például online fizetésekkel kapcsolatos vagy virtuális fizetőeszközökkel elkövetett csalásról vagy hamis e-kereskedelmi honlapokról – van szó. Ha Ön kiberbűnözés áldozatává vált, az Europol honlapján talál útbaigazítást arról, hogyan tehet bejelentést.
  • az EU logójával vagy az európai intézmények nevével való visszaélésekről van szó.

  Bejelentést tettem az OLAF-nál: Mi történik ezután?

  Miután bejelentést tett az OLAF-nál, üzenetének kézhezvételét a hivatal visszaigazolja, ha Ön megadta a címét.

  Az OLAF megvizsgálja a bejelentést, többek között abból a szempontból, hogy:

  Ha Ön a csalásbejelentő rendszeren keresztül jelezte, hogy hajlandó biztonságos e-mail fiókot létrehozni, akkor előfordulhat, hogy az OLAF kapcsolatba lép Önnel az ügy tisztázása és/vagy további információk kérése céljából.

  Az ügy elsődleges értékelését (az ún. kiválasztási eljárást) követően az OLAF főigazgatója dönt arról, hogy indít-e vizsgálatot vagy sem. Ha a hivatal arra a következtetésre jut, hogy az Ön által szolgáltatott információk nem felelnek meg a vizsgálat megindításához szükséges feltételeknek, az ügyet elutasítja. Az OLAF bizonyos esetekben erről értesítheti a bejelentőt.

  Mit várhatok, ha az OLAF a bejelentésem nyomán vizsgálatot indít?

  Ha az OLAF vizsgálatot vagy koordinációs ügyet indít, előfordulhat, hogy az ügy kivizsgálására kijelölt alkalmazott további információkat kér Öntől. Felhívjuk a figyelmét, hogy az ilyen esetleges közvetlen megkeresésen kívül az OLAF semmilyen más formában nem fog Önnel kapcsolatba lépni a vizsgálat során. A közvetlen megkeresésre vonatkozóan nincsen határidő: az megtörténhet egyből az Ön bejelentése után, de hónapokkal később is. A vizsgálat bizalmas jellegének védelme érdekében az OLAF semmilyen körülmények között nem tájékoztatja Önt a vizsgálat állapotáról.

  Ha Ön megadta a kapcsolattartási címét, a vizsgálat lezárását követően az OLAF értesítheti Önt a meghozott intézkedésekről.

  Csalás bejelentése az EU tisztviselői által

  Ha Ön az EU tisztviselője, kötelessége jelenteni, ha esetleges csalásról, korrupcióról, más jogsértő tevékenységről vagy olyan szakmai magatartásról szerez tudomást, amely az EU-tisztviselők kötelezettségeinek súlyos megszegésének minősül.

  Gyanújáról értesítheti akár saját intézményének felelős beosztású tagjait, akár az OLAF-ot. Ha Ön közvetlenül az OLAF-nak szeretne jelentést tenni, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti Hogyan lehet bejelentést tenni az OLAF-nak? részben feltüntetett elérhetőségeken.

  Ha további információt szeretne kapni az uniós intézményeken belüli visszaéléseket jelentő tisztviselők jogairól és kötelességeiről, kérjük, olvassa el a személyzeti szabályzat 22a. és 22b. cikkét.