Siirry pääsisältöön
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta
Tervetuloa OLAFin sivuille!

Voit ilmoittaa meille EU:n julkisiin varoihin kohdistuvista petoksista ja EU:n henkilöstön vakavista väärinkäytöksistä. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä.

OLAF tutkii EU:n talousarviota vahingoittavia petoksia, korruptiota ja vakavia väärinkäytöksiä EU:n toimielimissä sekä kehittää Euroopan komission petostentorjuntapolitiikkaa.

Valokeilassa

Two figures holding a money bag, in a circle of the 12 starts symbolizing the EU

Unionin petostentorjuntaohjelma

Unionin petostentorjuntaohjelmasta rahoitetaan toimia, joilla ehkäistään ja torjutaan petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa EU:n taloudellisia etuja. Rahoitusta voidaan myöntää muun muassa teknisen ja operatiivisen tutkinnan tukeen, erityiskoulutukseen ja tutkimukseen. Rahoitusta myönnetään avustuksina tai sopimusten muodossa.

Woman holding a report next to shelves filled with other reports

Raportit

EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjunnasta julkaistaan vuosittain kertomukset, joissa arvioidaan sekä OLAFin (OLAFin vuosikertomus) että EU-maiden (PIF-kertomus) toimia ja tuloksia.

Man holding a shield trying to prevent large domino pieces from falling

Petostentorjunta

OLAFilla on petostentorjunnasta tietoa ja kokemusta, jolla se auttaa EU-varoja hallinnoivia viranomaisia – sekä EU:ssa että sen ulkopuolella – tunnistamaan petostyyppejä sekä kehityssuuntia, uhkia ja riskejä. Siten EU:n taloudellista etua suojellaan kaikenlaisilta petoksilta.

Ilmoita petoksesta

Sosiaalinen media

Tapahtumat